5 kunstenaars documenteren het gevoel van onderweg zijn

Beats, Backpacks & Boeddha
Beats, Backpacks & Boeddha

Beats, Backpacks & Boeddha is een online platform over de Beat Generation en het boeddhisme. Over de Beat Generation zijn bibliotheken vol geschreven, daarom focust deze site zich op twee fenomenen die voor de kunstenaars van de Beat Generation erg belangrijk waren: de fascinatie voor het onderweg zijn èn de invloed van het boeddhisme op leven en werk van de Beats.

Hoewel beide onderwerpen op het eerste gezicht weinig met elkaar van doen lijken te hebben, liggen ze op een abstracter niveau in het verlengde van elkaar. Beats, Backpacks & Boeddha tracht dit inzichtelijk te maken.

Op de site vind je volop informatie – in tekst, audio en video – over de invloed die de Beats hebben gehad op de verspreiding van het boeddhisme in de westerse wereld. Daarnaast is een deel van Beats, Backpacks & Boeddha gewijd aan de creatieve weerslag van een aantal reizen, gemaakt door jonge, hedendaagse kunstenaars. Elk op hun eigen wijze doen zij verslag van een persoonlijke reis in de vorm van een korte film. De essentie van deze films is dat de deelnemers uitdrukking geven aan die speciale gemoedstoestand die alleen ontstaat bij degene die reist om het reizen zelf. Deze verhoogde staat van bewustzijn, zoals beschreven in de klassieker On The Road van Jack Kerouac vormt de inspiratiebron voor dit onderdeel.

In de aanloop naar de Beat & Boeddha-maand eind dit jaar, wordt om de 2 weken een nieuwe kunstenaarsfilm online gezet.