50PLUS partij wil spreken op hoorzitting over pensioenen

Op donderdag 31 maart 2011 wordt in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden over pensioenen. Voorkomen moet worden dat hier alleen mensen en organisaties aan het woord komen die belang hebben bij de handhaving van de status quo. Ook de verplichte deelnemers in de bedrijfstakpensioenfondsen, de slachtoffers dus, hebben recht van spreken. Kees de Lange, als vice-voorzitter en pensioenwoordvoerder van 50PLUS, heeft verzocht om op de hoorzitting gehoord te worden. Lees zijn verzoek. We houden u op de hoogte.

50plus partij pensioenen

Geachte heer Omtzigt, beste Pieter,

Naar ik heb begrepen komt er een hoorzitting naar aanleiding van de uitzending van Zembla over pensioenen. Ik heb ter voorbereiding van dit programma de programmamakers zeer uitgebreid geadviseerd. Veel van mijn adviezen zijn ook opgevolgd. Naar ik begrijp worden in de hoorzitting belanghebbenden gehoord. De definitie van belanghebbenden lijkt te zijn mensen of organisaties die in de pensioenwereld hun geld verdienen. Ik denk aan adviseurs, bureaus en wat dies meer zij. Elk van deze organisaties heeft zijn eigen belangen in de pensioenwereld, en van echte onafhankelijkheid is zeer dikwijls niet of nauwelijks sprake. Belangenverstrengeling is eerder regel dan uitzondering.

Er is een ander soort belanghebbenden, de verplichte deelnemers in de diverse pensioenfondsen. Vaak valt hier het begrip belanghebbende en slachtoffer samen. Ik heb niet kunnen ontdekken of deze categorie belanghebbenden ook wordt gehoord op de hoorzitting. Laat me eerst als mijn mening geven dat een hoorzitting zonder deze categorie geen recht doet aan de enorme problemen waar de pensioenwereld mee kampt en nooit kan leiden tot een politieke analyse die kan leiden tot geaccepteerde oplossingen. Graag zou ik vanuit de achtergrond van mijn voormalige (voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen) en huidige (vice-voorzitter en pensioenwoordvoerder van 50PLUS) functies door de commissie op de hoorzitting gehoord worden. Ik denk dat mijn brede ervaring op dit gebied positief kan bijdragen aan een evenwichtig beeld.

Helaas is door het gekrakeel over benchmarks dat op Zembla volgde een aantal hoofdzaken uit beeld geraakt. Dit betreft vooral:

  1. De 30 miljard euro die aan het ABP onttrokken zijn. DAT het gebeurd is, lijkt zo langzamerhand boven elke twijfel verheven. De rechtmatigheid van een en ander is een vraag die de Nederlandse samenleving en de ABP deelnemers buitengewoon bezig houdt en interesseert. Zonder overtuigende antwoorden hierop zal het vertrouwen in de pensioenfondsen niet terugkeren. De tijd voor het verdoezelen van de feiten is echt voorbij.
  2. In het programma van Zembla was mevrouw Kellermann (DNB) uitermate helder over de soms ontoereikende kwaliteit van bestuurders bij de bedrijfstakpensioenfondsen, en ook zeer kritisch over het soms ontoereikende beleggingsbeleid. De verplichte deelnemers zijn bijzonder geïnteresseerd in hoe het beheer van ons uitgesteld loon verbeterd gaat worden en welke zeggenschap over hun eigen uitgestelde loon de diverse groepen deelnemers op korte termijn mogen verwachten.

Graag verneem ik uw reactie. De problemen met onze pensioenen zijn te belangrijk om vooral aan organisaties over te laten die hun brood in de pensioensector verdienen. Ook anderen dienen daar uitgebreid aan het woord te komen.

Met vriendelijke groet,

Prof dr C.A. (Kees) de Lange

Artikel links