55-plusser aan het werk dankzij netwerkgroepen UWV

Groepsaanpak blijkt een effectief middel om 55-plussers naar werk te begeleiden. Van de ruim 3.000 deelnemers die sinds de zomer van 2010 aansluiting vonden bij een netwerkgroep 55-plus van UWV Werkbedrijf heeft een kwart inmiddels een baan gevonden. Het overgrote deel vond werk in loondienst, een klein percentage startte als zelfstandig ondernemer.

55-plusser aan het werk dankzij netwerkgroepen UWV

UWV Werkbedrijf is vorig jaar op kleine schaal gestart met het ondersteunen van 55-plussers in netwerkgroepen. Het gaat om groepen werkzoekenden die grotendeels zelfstandig functioneren, maar begeleid worden door een gespecialiseerde werkcoach van UWV. De deelnemers houden regelmatig bijeenkomsten, wisselen ervaringen uit, volgen workshops en helpen elkaar bij het zoeken naar werk. Daarbij maken ze gebruik van elkaars netwerken en benaderen ze gezamenlijk werkgevers. Door samen op te trekken werken de groepsleden aan het zelfvertrouwen en de motivatie en vergroot men de kansen op een nieuwe baan.Slechte uitgangspositie

Oudere werkzoekenden hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt. De Raad voor Werk en Inkomen berekende vorig jaar dat slechts 9 procent van de werkloze 55-plussers binnen een jaar aan het werk komt. Ook recent onderzoek van CBS en TNO laat zien dat oudere werkzoekenden zeer moeilijk werk vinden. Van de 45-plussers die in 2008 geen betaald werk hadden, was volgens CBS en TNO slechts 6,4 procent een jaar later weer aan het werk.

De werkloosheid onder 55-plussers is het afgelopen jaar licht gestegen, terwijl het in de overige leeftijdsgroepen daalde of gelijk bleef. Eind januari waren ongeveer 110.000 55-plussers ingeschreven bij UWV Werkbedrijf, ofwel 9,9 procent van de beroepsbevolking. UWV verwacht dat oudere werkzoekenden ook in 2011 maar nauwelijks zullen profiteren van het economisch herstel. Pas als bedrijven door de krapper wordende arbeidsmarkt daadwerkelijk problemen ondervinden met het vervullen van vacatures, zullen de baankansen kunnen toenemen.

Kijk wat mensen op Twitter over 55-plussers en werk zeggen