71 miljoen vluchtelingen in de wereld, Nederlanders geen idee

Foto: Stichting Vluchteling
Foto: Stichting Vluchteling

De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft de nieuwste cijfers over vluchtelingen in de wereld gepubliceerd: 71 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.

Maar Nederlanders zijn niet of nauwelijks op de hoogte waar de meeste vluchtelingen in de wereld worden opgevangen. Van de mensen die hun land moeten ontvluchten, wordt bijna iedereen van onderdak voorzien in de eigen regio. Desondanks denken Nederlanders dat Europese landen de meeste vluchtelingen opnemen, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Stichting Vluchteling dat deze week gepubliceerd is.

Discrepantie met werkelijke cijfers over vluchtelingenstromen
Een meerderheid van de ondervraagden denkt dat Duitsland, Nederland en Italië de meeste vluchtelingen opnemen. Het afgelopen jaar zijn er meer dan 68 miljoen mensen op de vlucht in de wereld en de daadwerkelijke drie grootste gastlanden zijn Turkije, Pakistan en Oeganda. Veruit de meeste vluchtelingen vinden daar dus hun onderkomen, in tegenstelling tot wat Nederlanders denken.

Over het algemeen heeft men een beter beeld van de landen waar op dit moment de grootste vluchtelingencrises in de wereld plaatsvinden, ruim de helft (60%) denkt terecht dat de problemen in Syrië het grootst zijn.

Stabiele politieke omstandigheden belangrijk
Voor 68% van de Nederlanders is het belangrijkste criterium voor terugkeer van vluchtelingen naar het land van herkomst dat de oorlog over is. Ook vinden mensen dat het land vrij moet zijn van vervolging (56%) en dat een stabiele regering nodig is (44%). Dit staat in schril contrast met het huidige overheidsbeleid waarin de regering vluchtelingen terugstuurt naar conflictgebieden in Nigeria, Irak, Afghanistan en Libië.

Nederlanders denken in tegenstelling tot het regeringsbeleid als eerste aan de politieke omstandigheden om te beoordelen of een land veilig genoeg is voor terugkeer. Daarna komen basisvoorzieningen aan de orde zoals voorzien in het levensonderhoud (38%) en schoon drinkwater uit de kraan (35%). Minder essentiële aspecten voor een mogelijke terugkeer zijn een eigen huis in plaats van een tent (26%) en veilige transport opties (25%).

Nederlanders nemen sowieso hun officiële documenten mee
Mocht er oorlog uitbreken in Nederland, dan neemt 75% van de ondervraagden hun officiële documenten mee. Hoewel er soms flinke kritiek is op vluchtelingen die vluchten met hun mobiele telefoon op zak, zegt ook 38% van de Nederlanders zijn of haar mobiel mee te nemen als vluchten nodig is.

Eerste levensbehoeften zien Nederlanders pas daarna als spullen om mee te nemen als ze halsoverkop hun huis moeten verlaten door een oorlog. Ruim een kwart noemt water (27%) en slechts 18% neemt eten mee.

Houding ten aanzien van vluchtelingen gelijk
Het onderzoek dat in de periode van 14 tot 24 mei dit jaar plaatsvond, toont verder aan dat Nederlanders in 2019 iets negatiever lijken over de effecten die vluchtelingen hebben op de Nederlandse samenleving. Maar ze zijn relatief wel iets positiever over het verblijven van vluchtelingen in Nederland als ze hier eenmaal zijn.

Afgelopen weekend vond de tiende editie plaats van de Nacht van de Vluchteling, met een recordaantal deelnemers. En uit de nieuwe jaarcijfers van Stichting Vluchteling blijkt dat er bijna tien procent meer aanhang is voor deze noodhulporganisatie (donateurs) in 2018.

Bron: Stichting Vluchteling