AANDACHT VOOR KINDERMISHANDELING.

Magazine  »  Familie & kleinkinderen (147 artikelen)  »  Familie & kleinkinderen (87 artikelen)

‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’.

Dat is de naam van de ideële
Sire-campagne over kinderleed.
De bedoeling van deze campagne is om Nederland de ogen te openen en bewust te maken van het grote aantal kinderen dat in de knel zit of dreigt te komen door geestelijke of lichamelijke kindermishandeling.
Sire‘ hoopt dat er meer over gepraat gaat worden en dat iedereen gaat bedenken wat hij of zij eraan kan doen.
Dit kan zijn: meer sociale betrokkenheid bij kinderen in de omgeving, door het probleem bespreekbaar te maken of heel belangrijk… zelf aan de bel te trekken bij vermoeden en/of signalen van mishandeling, eventueel anoniem.

Een nog vrij onbekende (afschuwelijke) vorm van kindermishandeling is Münchhausen by proxy:
De dader (meestal de moeder) heeft een ziekelijke behoefte aan aandacht, het liefst aandacht van medisch personeel.
Deze aandacht wordt verkregen door haar kind opzettelijk ziek te maken of te zeggen dat het kind ziek is, met de bedoeling om zelf in het middelpunt van de belangstelling te komen.
Als door artsen niets gevonden wordt, is de dader in staat om ziekteverschijnselen bij het kind op te wekken en het permanent ziek te houden, om zo zelf nog meer aandacht te krijgen.
De dader is kind aan huis bij de huisarts, verzint allerlei symptomen bij het kind, zodat er weer onderzoeken in het ziekenhuis plaats vinden, die het zogenaamd zieke kind moet ondergaan.
In het ergste geval wordt het kind zelfs gedood; wat een aandacht zal dát geven!
De dader speelt een misleidend toneelspel van de ‘opofferende’ die zo goed voor het kind zorgt en geniet daarvan.
Soms wordt de held uitgehangen door zelf het kind naar de Spoedeisende Hulp te brengen na het eerst, zelf, letsel toegebracht te hebben.
Het breken van een bot is niet ondenkbaar en de dader is slim genoeg om bij voorbeeld geen blauwe plekken te veroorzaken, iets dat al te duidelijk zou kunnen wijzen op mishandeling.
De dader is een bedrieger die iedereen om de tuin weet te leiden.
Door dit bedrog trappen mensen erin; onderwijzend personeel, buren, grootvaders, grootmoeders, zelfs artsen… niemand komt op het idee dat een moeder haar kind zoiets aandoet.

Zo’n kind, een slachtoffer van Münchhausen by proxy is Roos Boum.
Ongeneeslijk ziek zou ze zijn, vele nare onderzoeken heeft ze moeten ondergaan, maar er werd nooit iets gevonden…

Roos’ oma heeft altijd een vermoeden gehad dat de moeder té overbezorgd was, maar het idee dat een moeder haar kind bewust ziek zou maken, kwam ook bij háár niet op.
Had oma van dit syndroom geweten, had Roos mogelijk veel ellende bespaard gebleven.

Een paar jaar geleden las Roos bij toeval iets over MBP.
Het was of zij haar eigen verhaal las en zo ontdekte ze dat ze slachtoffer is van een MBP- moeder.
Roos Boum heeft een boek geschreven. Daarin vertelt ze haar eigen verhaal in romanvorm.
Met dit boek wil ze de aandacht vestigen op MBP, om deze ziekte meer onder de aandacht te brengen; hoe meer er over bekend is, hoe moeilijker het wordt voor de daders hier ongestraft mee door te gaan.

Een fragment uit haar boek:

Steeds vaker moest ik ziek thuis blijven. En op een keer moesten we naar het kinderziekenhuis. Mama had zich mooi aangekleed en ik had een nieuw wintermanteltje aan wat ze voor me had gemaakt.

In de tram zei ze: ‘Mama gaat je wat spannends vertellen. Je bent ongeneeslijk ziek. Je gaat dood. Dood is dat je er niet meer bent, dan stoppen ze je in een kist en dan word je héél diep onder de grond be­graven.
Maar de dokters gaan je redden als je goed meewerkt. Jij mag dit alles aan niemand vertellen. Het is een geheimpje in ons gezin.
En je weet het: “Een geheimpje mag je aan niemand verklap­pen.

” Ook niet aan de opa’s en oma’s. Die zouden alleen maar onge­rust worden.

Ik nam me voor goed mee te werken met de dokters, want ik wilde niet onder de grond.

De titel van dit boek is: Valse Salie, Kroniek van een verscheurde jeugd.
Uitgeverij: SWP, 16 Euro.(40 % royalties gaat naar No-Kid-ding; netwerk tegen kindermishandeling)

Roos Boum heeft een site geopend, waar uitgebreide informatie te vinden is, zoals hoe Münchhausen by proxy te herkennen: http://home.deds.nl/~roosboum/

Aandacht
gaat mijn column dus deze keer over:
Aandacht voor kindermishandeling.
Aandacht door kindermishandeling.

In het volste vertrouwen van uw aandacht,
Cursiefje.

Bron: (inleiding) : Elsevier.nl
Interview met Roos Boum (vanavond) woensdag 17 januari,in
NETWERK, 20.25 uur, NEDERLAND 2.