Achmea Consumenten verwachten van overheid betere informatie over klim

Foto: Achmea
Foto: Achmea

Woningen klimaatbestendig maken gaat te langzaam. Voor veel Nederlanders is onduidelijk hoe zij hun huis kunnen aanpassen aan hitte en wateroverlast en bij wie zij moeten aankloppen. “Meer informatie en coördinatie zijn nodig, anders komt het er niet van”, zegt Michiel Delfos, directeur Schade en Inkomen bij Achmea naar aanleiding van eigen jaarlijks onderzoek.

Hitte of wateroverlast tegengaan
Verzekeraar Achmea onderzoekt sinds 2019 hoe Nederlanders hun huis klimaatbestendig maken, en of ze weten hoe dat moet. De derde Klimaatadaptatiemonitor verschijnt deze week en opnieuw blijkt dat veruit de meeste Nederlanders niet (goed) weten hoe ze aan de slag kunnen om hitte of wateroverlast tegen te gaan.

Verder komen de uitslagen overeen met de eerdere edities van de monitor:

● De meeste mensen (94%) weten niet hoe ze hun woning klimaatbestendig kunnen maken.

● Twee derde vindt het onderwerp belangrijk en wil dat er meer aandacht voor is.

● Een derde neemt wel enkele maatregelen of heeft hier plannen voor, zoals meer groen of isolatie, maar koppelt dit niet direct aan klimaatbestendigheid.

Behoefte aan kennis over klimaatbestendig wonen
De behoefte aan kennis over klimaatbestendig wonen is nog steeds groot. Hoewel meer Nederlanders de afgelopen tijd informatie hierover ontvingen, geeft nog steeds ruim de helft van de Nederlanders aan nooit te zijn geïnformeerd over de mogelijkheden. De meeste ondervraagden (37%) kijken hiervoor naar de overheid, en pas daarna naar de verhuurder (20%), energieleverancier (17%), waterschap (17%), verzekeraar (14%) of anderen.

Overheid, burgers en bedrijven
Volgens Delfos is de overheid inderdaad van groot belang: “Vooral op lokaal niveau, waar de overheid het dichtst bij de burger staat. Maar wij zien zeker ook een rol voor onszelf om kennis te delen, advies te geven aan onze klanten over de eenvoudige, maar effectieve maatregelen die zij kunnen nemen. Overheid, burgers en bedrijven kunnen en moeten hier meer gezamenlijk in optrekken.”

Aanpassing veranderende klimaat te langzaam
“De uitslag van het onderzoek baart ons zorgen”, zegt Delfos. “Nederland past zich te langzaam aan het veranderende klimaat aan. Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders zich weinig tot geen zorgen maakt over hun woning door het veranderde klimaat. Dit komt doordat zij al maatregelen hebben getroffen of denken nog genoeg tijd te hebben om maatregelen te treffen, maar in een aantal gevallen ook omdat men denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen.”

Groene daken, zonnepanelen en isolatiemogelijkheden
Achmea biedt consumenten verschillende diensten aan om hun woning klimaatbestendiger te maken. Voorbeelden zijn de groene daken van Interpolis en de zonnepanelen en isolatiemogelijkheden van Centraal Beheer. Daarnaast hebben Centraal Beheer en Interpolis recent de opstal- en inboedelverzekeringen uitgebreid met overstromingsdekking. Delfos: “Voorheen werden overstromingsrisico’s niet verzekerd. Dat doen we nu wel. Zo spelen we in op de gevolgen van klimaatverandering en dragen we bij aan het beperken daarvan. En werken we aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.”

Bron: Achmea