Adolf en Philips van Kleef, soevereine heren van het Land van Ravenste

Stichting vestingwerken Ravenstein publiceerde in 2019 het door Martin Jan van Mourik geschreven boek ‘’Adolf en Philips van Kleef’’. Beiden waren van 1450 tot 1528 Soevereine Heren van het Land van Ravenstein. Een boeiend 188 pagina’s tellend boek voorzien van een harde kaft met boeiende en nauwelijks bekende informatie.

Prof. Mr Martin Jan Van Mourik (1943) promoveerde in 1970 tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Van 1975 tot 1987 was hij hoogleraar notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1987 tot 2008 gaf hij als hoogleraar colleges notarieel en privaatrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1989 tot 2006 was hij bovendien notaris te Nijmegen. In 2009 begon hij een eigen adviespraktijk.

Vestingstad Ravenstein
Van Mourik werd geboren en groeide op in vestingstad Ravenstein. De stads- en kasteelgracht ,de twee stadspoorten maakten op hem weinig indruk. Op school kwam de historie nauwelijks aan de orde. Pas in 1987 werd hij gegrepen door de historie van de stad en liet hem daarna ook nooit meer los.
Ravenstein bleek de hoofdstad te zijn van een vrijstaat dat zich tot 1795 staande hield in een feodale wereld. ‘’Een Land dat in 1800 door Napoleontische heersers wordt verkocht aan de Bataafse Republiek (1795-1806) en in 1815 deel wordt van Noord-Brabant, een provincie van het Koninkrijk der Nederlanden,’’ scheef hij in zijn boek ‘’Adolf en Philips van Kleef’’.

Meer dan een goedwillende amateur
Met zijn erudiete kennis over notarieel en privaatrecht stelt van Mourik zich bescheiden op ten opzichte van historische schrijvers zoals Geert Mak. Hij voelt zich slechts een goedwillende amateur. Uiterst zorgvuldig waakt hij ervoor de waarheid geweld aan te doen. Het werk is dan ook voorzien van talloze voetnoten en een indrukwekkende lijst van de geraadpleegde bronnen.

Het Huis van Kleef-Valkenburg
In grote lijnen en voorzien van stambomen schetst Van Mourik de het Huis van Kleef-Valkenburg. Van Walram van Valkenburg (1254-1302), heer van Monschou en Valkenburg, tot Philips van Kleef (1456-1528).
De heren van Kleef behoorden tot het Bourgondische deel van de Nederlandse adel. Voor zover van belang vermeldt een stamboom van het Huis van Bourgondië de namen waarmee de heren van Kleef verbonden waren. Van Philips de Stoute (1342-1404) tot Karel V (1500-1558) en Maria van Hongarije (1505-1581.

Banden met het Huis van Bourgondië
Boeiend schrijft Van Mourik over de banden tussen het hertogdom Kleef en het hertogdom Bourgondië. Hij laat zijn lezers genieten met zijn hoofdstukken over:
● Marie van Bourgondië (1457-1482) en Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519);
● Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) landvoogdes van de Nederlanden;
● Karel V (1500-1558) en Maria van Hongarije (1505-1558) landvoogdes van de Nederlanden.

Turbulente Bourgondische levens

In het fraai vormgegeven en rijk geïllustreerde werk (200 p.) staan de turbulente Bourgondische levens van Adolf van Kleef en diens zoon Philips van Kleef centraal.
Om onduidelijke redenen genieten Adolf en Philips van Kleef weinig bekendheid in de streken die indertijd behoorden tot het Land van Ravenstein. In dit boek ontdek je de streek en haar historie.

Geestelijke kapitaalvernietiging

Met het schrijven van ‘’Adolf en Philips van Kleef’’ wilde van Mourik vooral de hiaten in zijn kennis over zijn geboortestad Ravenstein en het Land van Ravenstein invullen. ‘’Maar om die dan vervolgens mee het graf in te nemen, lijkt me geestelijke kapitaalvernietiging’’, aldus van Mourik.
Gevoel voor humor is hem niet vreemd. Dat zie je niet alleen terug in zijn boek maar ook op de website van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. “Ik wil met een prettig gevoel doodgaan. De meeste mensen gaan met een beroerd gevoel dood. Maar ik niet. Ik wil met een prettig gevoel, lachend, de kist in gaan.” aldus van Mourik.
Artikel links