Akkoord over indexering pensioenen is volstrekt onvoldoende

Het klinkt heel mooi: vanaf januari kunnen sommige pensioenen omhoog. Na twaalf jaar stilstand komt er indexatie. Maar het is een fopspeen, want de gepensioneerde verpleegkundige, agent en leraar gaan er geen cent op vooruit. Ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden het voorstel volstrekt onvoldoende.

Gisteren werd demissionair minister Wiersma het met zes partijen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA) eens over deze indexatie voor een deel van de gepensioneerden, na een eerder voorstel van de PvdA. Pensioenfondsen die de afgelopen twaalf maanden een dekkingsgraad hadden van ten minste 105%, mogen de pensioenen vanaf januari verhogen.

Onvermogen tot indexeren
De vier grootste fondsen, waarbij zo’n twee derde van de ruim drie miljoen gepensioneerden is aangesloten, kunnen in dit voorstel echter níet indexeren. De beleidsdekkingsgraad van het ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en de metaalfondsen PME en PMT ligt onder de 105%. En het overgrote deel van de fondsen dat naar verwachting volgend jaar wél kan indexeren, kon dat al zonder deze deal.

Verslechterde koopkracht
Het betekent dat de koopkracht van miljoenen gepensioneerden nog verder verslechtert, zeker nu de prijzen zo hard stijgen. Dat komt nog eens bovenop de ongeveer 20% die hun aanvullende pensioenen de afgelopen tien jaar al bij de inflatie zijn achtergebleven. Gepensioneerden bungelen al jaren onderaan alle koopkrachtlijstjes.

De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM roepen de politiek op nu écht in actie te komen. Er is genoeg geld in kas om alle pensioenen eindelijk te verhogen.

Artikel links
 ANBO