ANBO blij met kabinetsbesluit maar wil meer duidelijkheid

Vanaf 25 mei mogen in meer verpleeghuizen meer mensen op bezoek komen. Ook kunnen mensen vanaf 1 juni weer naar de dagbesteding. Thuiswonende ouderen mogen weer bezoek thuis ontvangen. ANBO is blij met deze versoepelingen, maar wenst betere voorlichting.

Na het bekend maken van nieuwe maatregelen of een versoepeling staat bij de ANBO de speciale telefoonlijn voor ouderen roodgloeiend. ”Goede voorlichting hierover, ook nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, is dus echt van groot belang”, stelt Manon van der Kaa.

Onduidelijkheid en inconsistentie
Liane den Haan: “Er zijn nog steeds veel dingen onduidelijk. Zo vragen veel ouderen zich af of ze hun kleinkinderen mogen zien en of ze mogen oppassen. En het kabinet is niet consistent in het beleid wie wanneer beschermingsmiddelen moet dragen. Waarom is dat in het openbaar vervoer en het bijzonder vervoer bijvoorbeeld verplicht, terwijl zorgmedewerkers niet altijd beschermingsmaterialen hoeven te dragen?
Wij vinden als ANBO dat het kabinet daar één duidelijke en consistente lijn in moet trekken die ook begrijpelijk is voor mensen. En duidelijker moet communiceren wat er wel en wat er niet kan.”

Bezoek bij andere verpleeghuizen
Veel verpleeghuizen die nog geen bezoek binnen kunnen ontvangen, hebben gelukkig wel alternatieve bezoekmogelijkheden. Zoals een aparte ruimte met een tussenraam. Zo kunnen familie en verpleeghuisbewoners elkaar toch zien en spreken. Liane den Haan: ”Een goed alternatief totdat alle verpleeghuizen weer bezoek kunnen ontvangen En het is beter dan helemaal geen bezoek.”

Bezoek in meer verpleeghuizen: op 1,5 meter afstand
Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het is heel fijn dat de bezoekregeling die bij 25 verpleeghuislocaties is gestart, goed verloopt. Daardoor kunnen er vanaf 25 mei op meer locaties mensen op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Een kus of knuffel kan helaas nog niet, maar we kunnen in ieder geval weer op bezoek.”

Goed dat dagbesteding weer begint
Voor thuiswonende ouderen met onder meer dementie is structuur en dagbesteding heel belangrijk. Daarom is het heel fijn dat vanaf 1 juni de dagbesteding weer open gaat. Dat zorgt er ook voor dat mantelzorgers even op adem kunnen komen. Zeker omdat ook de taxi’s die mensen daar de dagbesteding brengen en weer ophalen, ook weer op 1 juni kunnen starten.

Tot slot wijst Liane den Haan op het belang van srategisch nadenken over hoe we omgaan met een eventuele tweede corona-golf in het najaar. De economie en samenleving nog een keer op slot zetten noemt ze funest.


Artikel links