ANBO dringt aan op preventie zorgpersoneel

De ANBO noemt de richtlijnen van het RIVM voor zorgpersoneel volstrekt ontoereikend. Kwetsbare ouderen dreigen alsnog besmet te raken. En dat terwijl er nog steeds een bezoekverbod heerst.

De maatregelen van het kabinet beperken zich tot het verbieden en het beperken van bezoek. ANBO stelt dat het kabinet moet inzetten op voldoende beschermende middelen voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg.

Voor zorgmedewerkers geen mondkapjes uit preventie
Zorgmedewerkers moet hun werk grotendeels zonder noodzakelijke persoonsbeschermende middelen doen, zoals mondkapjes. Want dat is de richtlijn van het RIVM. Alleen als ze moeten zorgen voor een bewoner of cliënt die besmettingsverschijnselen heeft, mag het personeel rekenen op beschermende middelen.
Preventieve inzet is volgens de RIVM-richtlijn niet aan de orde. Dit leidt tot hele onwenselijke situaties, want ook zorgmedewerkers gaat na het werk weer naar huis en komen dus in aanraking met andere mensen.

Virus

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Uitgangspunt van het RIVM is nog steeds dat de dagelijkse zorghandelingen zoals wassen, aankleden, verpleegtechnische zorg en het helpen met eten prima zonder beschermende middelen gedaan kan worden; mits de oudere en de zorgmedewerker geen klachten hebben. Maar het is helemaal niet gezegd dat als iemand geen verschijnselen heeft, die persoon het virus niet bij zich draagt.”

Toename aantal besmettingen

Het aantal besmettingsgevallen neemt vooral in verpleeghuizen toe. Relatief gezien zijn er meer Covid19-patiënten onder bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen dan in ziekenhuizen. Gezien dat het feit dat bezoek van familie niet meer is toegestaan, kan een besmetting niet anders ontstaan dan door zorgmedewerkers en anderen die beroepshalve het verpleeghuis nog binnen gaan.

Onacceptabel
ANBO vindt dit onacceptabel. Wij vinden dan ook dat binnen de verpleeghuizen én in de thuiszorg voor de fysieke zorg altijd beschermende kleding gedragen moet worden, zoals mondkapjes, beschermende kleding en handschoenen. Ook als mensen geen verschijnselen van het coronavirus hebben. In de huidige situatie worden personeel en bewoners onnodig aan risico’s blootgesteld.

Meest kwetsbaar

“In de verpleeghuizen wonen de meest kwetsbare mensen van ons land. Daarnaast wonen er veel ouderen thuis die elke dag zorg nodig hebben. Het kan niet zo zijn dat de ouderen die we proberen te beschermen niet dezelfde bescherming krijgen als er in ziekenhuizen en op IC’s wordt gegeven,” aldus Liane den Haan.

ANBO vindt dat het kabinet vol moet inzetten om te zorgen dat er voldoende beschermende middelen zijn voor zorg aan kwetsbare ouderen binnen de verpleeghuizen en de thuiszorg.


Artikel links