ANBO onderzoek onder 4000 ouderen wijst op belang van online gaan

Hoe blijf je in contact met je naasten? Op bezoek komen mochten ze niet wegens de coronamaatregelen. Hoe voorkom je verveling tijdens de lange dagen thuis? Naar de kaartclub en andere gezellige bijeenkomsten mochten ze niet. Tja wat doe je? Uit het onderzoek van de ANBO blijkt een grote toename van het gebruik van internet door ouderen.

“Een groot deel van de ouderen was al digitaal actief,” aldus Liane den Haan van ANBO. “Maar sommige nog niet. Door het coronavirus zijn veel ouderen aan huis gekluisterd en krijgen ze veel minder of geen bezoek.

Ook beeldbellen
Om toch contact te kunnen onderhouden met hun kinderen en kleinkinderen, is een deel van die groep de afgelopen periode op internet gegaan.
Bij ANBO hebben we telefonisch ook veel mensen geholpen om te leren beeldbellen of een Facebook-account aan te maken. Het is mooi om te zien dat dat lukt en dat ouderen hun familie soms na weken, via een tablet of smartphone weer kunnen zien en spreken.”

Onderzoek ANBO in cijfers
Uit de peiling van ANBO blijkt verder dat van de ouderen die online actief zijn:
• bijna de helft aangeeft dat ze meer zijn gaan beeldbellen;
• twintig procent heeft meer contact met anderen via sociale media (waaronder Facebook)
• 18 procent doet online spelletjes.

Ouderen iedere dag online
Bijna 35 procent van de respondenten geeft aan dat ze sinds de coronacrisis meer gebruik is gaan maken van internet. 9 van de 10 ouderen gebruikt het internet dagelijks. Iets meer dan de helft van de ouderen gebruikt een computer, een kwart een tablet en 21 procent een smartphone.

Toegevoegde waarde
Liane den Haan: “We vroegen ouderen op welke manier het internet voor hen van toegevoegde waarde is. Naast het gemak (om dingen op te zoeken), noemen veel mensen dat ze op deze manier meer contact hebben met anderen en dat ze er ook plezier aan beleven om online te zijn. Dat is in deze lastige en moeilijke tijd dan een lichtpuntje.”

Zelfredzaam
Van de respondenten geeft bijna de helft aan (48 procent) dat ze geen hulp hebben gekregen van anderen om internet en de toepassingen te installeren; een kwart kreeg hulp van kinderen of kleinkinderen en een klein deel (8 procent) van de buren of kennissen.

Over de peiling
ANBO heeft deze peiling in de eerste twee weken van mei 2020 uitgevoerd onder ruim 4000 ouderen. Van de respondenten was 45 procent vrouw en 55 procent man. Meer dan de helft van de respondenten (52 procent) was tussen de 70 en 75 jaar en 40 procent was 75 jaar of ouder.


Artikel links