ANBO oproep aan 60-plussers om af te zien van griepprik is misplaatst

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

Vandaag deed staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een oproep aan 60-plussers om voorlopig af te zien van de griepprik. Het kabinet verwacht een (groot) tekort aan griepvaccins en wil daarom 70-plussers en mensen met een medische aandoening voorrang geven. ANBO vindt het ongepast dat mensen die eerst zijn opgeroepen, nu wordt gevraagd af te zien van de griepprik.

Afgelopen zomer riepen het kabinet en het RIVM mensen meerdere keren op om vooral de griepprik te halen in verband met de te verwachte griepgolf dit najaar.
Het was dan ook te verwachten dat meer mensen dan normaal daar gehoor aan zouden geven; zeker nu het coronavirus nog steeds rond gaat en het aantal besmettingen hoog is. Men had kunnen voorzien dat er meer vaccins nodig zijn en ANBO vindt het dan ook merkwaardig dat hier onvoldoende op is geanticipeerd.

Eerst risicogroep, nu niet meer?
Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging van ANBO: “Al sinds de start van het griep-vaccinatieprogramma krijgen 60-plussers en mensen met bepaalde medische aandoeningen een griepprik. Deze groep is niet voor niets zo gedefinieerd. Blijkbaar vindt het RIVM dat deze groepen een hoger risico lopen op ernstige gevolgen, mocht men een griep oplopen. Om – nu er een tekort is aan vaccins – te zeggen dat gezonde 60-plussers minder risico lopen om ziek te worden, is een rare en tegenstrijdige boodschap. Zijn ze dan nu ineens geen risicogroep meer?”

Driekwart senioren wil griepprik halen
Uit een recente peiling van ANBO blijkt dat veel oudere mensen extra maatregelen nemen om zich te beschermen tegen het coronavirus. Drie kwart (74 procent) van de 5400 respondenten gaf aan dat zij in ieder geval de griepprik willen halen. Op die manier kunnen ze een dubbele besmetting tegen gaan en hebben zij en een betere weerstand mochten ze onverhoopt het coronavirus oplopen.

Advies ANBO
Wij raden mensen aan als zij overwegen de griepprik uit te stellen dit in ieder geval in overleg met de huisarts te doen.

Artikel links
 ANBO