ANBO-peiling Prinsjesdag wat verwachten en vrezen senioren

Prinsjesdag peiling ANBO 2020
Prinsjesdag peiling ANBO 2020

Meer dan 2000 senioren deden mee aan de ANBO-peiling voor Prnsjesdag. Zeven op de ten verwachten hogere lasten. Liane den Haan vindt het hoog tijd om de pensioenen en AOW te indexeren.

Ouderen zetten zich schrap voor 2021. Bijna drie kwart van de senioren in Nederland verwacht dat hun lasten volgend jaar zullen stijgen. En 26 procent geeft aan dat de rek eruit is in hun portemonnee.

Stijgende lasten
Zeven van de tien ouderen (71 procent) verwacht dat hun lasten volgend jaar omhoog gaan; door met name de zorgpremie en duurdere boodschappen. Daarnaast worden ook hogere kosten voor verzekeringen, energie en ook de stijging van de huren van woningen genoemd.

Rek in de portemonnee is eruit
Van de ouderen geeft 26 procent aan dat ze niet kunnen bezuinigen omdat hun inkomen dat niet toelaat. Voor één op de vier ouderen is de rek eruit in hun portemonnee.
Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Eén op de drie ouderen geeft aan dat ze zich ernstige zorgen maakt over de pensioenen. Zij vinden dat het kabinet daar de hoogste prioriteit aan moeten geven. Ik begrijp dat heel goed, want de pensioenen zijn al tien jaar niet geïndexeerd en de AOW stijgt ieder jaar maar een klein beetje. Daar moet echt iets aan worden gedaan.”

Grote invloed coronavirus
Uit de peiling van ANBO blijkt verder dat senioren vinden dat het kabinet volgend jaar (naast aandacht voor pensioenen en de zorg) oog moet hebben voor het coronavirus, de onrust in de samenleving en de veiligheid op straat. Liane den Haan: “Het laat zien hoe groot de invloed van het coronavirus is op de samenleving en op het dagelijks leven van ouderen.”

Meer woningen bouwen
Ruim één op de drie ouderen (34 procent) vindt dat het kabinet volgend jaar geld moet vrijmaken voor de bouw van woningen. Liane den Haan: “Als er meer seniorenwoningen worden gebouwd, kunnen ouderen doorstromen en komt hun huidige, vaak te grote woning vrij voor starters en jonge gezinnen. Daarmee slaat het kabinet twee vliegen in één klaar. Eigenlijk drie, want als ouderen goed wonen, hebben ze minder zorg en ondersteuning nodig. En dat scheelt dus geld!“

Artikel links
 ANBO