ANBO plak mensen van 60 en 70 geen stempel op

Van alle ruim 2 miljoen 70-plussers in Nederland is 80 procent vitaal en gezond. Zij hebben geen onderliggend lijden. Toch zet het kabinet hen weg als risicogroep. ANBO roept het kabinet op om een eind te maken aan dit stigmatiseren.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het stigmatiseren van 70-plussers moet echt stoppen. Nu wordt er bij de coronamaatregelen een leeftijdsgrens gehanteerd, terwijl er wat ons betreft naar de medische gezondheid van mensen moet worden gekeken.
RIVM heeft op hun website aangegeven welke mensen qua medische gezondheid tot een risicogroep behoren. Die mensen moeten – ongeacht hun leeftijd – voorzichtig zijn omdat zij een hoger risico hebben om heel erg ziek te worden of te overlijden na een besmetting met het coronavirus. Iemand van 40 jaar die een chemokuur volgt kan wel meer risico lopen dan een 75-jarige die helemaal gezond is.”

Tendens om ouderen apart te zetten
De nadruk op leeftijd en op 70-plussers leidt tot een ongefundeerde scheidslijnen tussen jong en oud aangebracht worden. Verschillende krantenartikelen schrijven over de 60-min en zelfs de 50-min samenleving. Mensen wordt ontraden om naar museum, theater of horeca te gaan ten faveure van jongere mensen.

Gezonde 60-en 70 plussers moeten deel blijven nemen aan sociale leven
Liane den Haan: “Uiteraard moet iedereen zich houden aan de RIVM-richtlijnen, waaronder de 1,5 meter afstand. Maar met het in acht nemen van deze maatregelen moeten ook gezonde 60- en 70-plussers hun sociale leven weer zo goed mogelijk op kunnen pakken.
Het kan niet zo zijn dat oudere mensen dadelijk scheef worden aangekeken als ze buiten op straat lopen of naar een museum of terras gaan. Een samenleving waarin grote groepen worden uitgesloten, daar zit niemand op te wachten.”


Artikel links