ANBO Vacatures met leeftijdsdiscriminatie zijn in strijd met de wet

Hoe vind je als oudere een baan? Maar liefst 70.000 tot 100.000 van de 3,1 miljoen vacatureteksten hanteerde in 2019 een leeftijdscriterium. Dat blijkt uit onderzoek door het College voor de Rechten van de Mens.


Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO noemt het heel zorgelijk.: “Het is helaas niet verrassend of nieuw. Dit speelt al jaren en er zijn nog steeds werkgevers die arbeidspotentieel van oudere werknemers ontkennen of geen enkele notie daarvan hebben.”

In strijd met de wet
Het College scande voor haar onderzoek vacatureteksten op direct en op indirect verboden onderscheid. Voorbeelden van direct verboden onderscheid is het gebruik van het woord ‘jong’ of het opnemen van leeftijdsgrenzen. Gebruik van woorden als ‘starter’ is indirect verboden onderscheid.

“Verreweg de meest voorkomende leeftijdsverwijzingen in personeelsadvertenties zorgen er volgens het College voor dat vooral oudere werkzoekenden uitgesloten worden,” stelt Liane den Haan. Dat kan volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (de WGBL) echt niet. En dat is dé enige wettelijke regeling in Nederland die onderscheid naar leeftijd verbiedt.

Minister is nu aan zet
“De vacatures zijn dus gewoon in strijd met de wet. Het College heeft het voorwerk gedaan, nu is minister Koolmees aan zet om dit aan te pakken.”

Artikel links