ANBO wijst Stuurgroep Uitwerking Nieuw Pensioenstelsel op sterke waard

De Stuurgroep Uitwerking Nieuw Pensioenstelsel verwacht pas 1 januari 2027 het nieuwe pensioenstelsel in te voeren. Dat duurt volgens AMBO veel te lang. ”Over zes jaar is het pensioen een derde minder waar geworden”, stelt ze in een brief aan de Stuurgroep.

“Een gemiddelde gepensioneerde is ongeveer 75 jaar.”, zegt directeurbestuurder Liane den Haan. ” Dan zou hij pas een kans op indexatie hebben als hij 82 jaar is.
Bovendien is de achterstand dan al behoorlijk opgelopen. Bij de grote fondsen hebben deelnemers zo’n twintig procent aan indexatie gemist. Over zes jaar is dat opgelopen tot boven de 30 procent. Ofwel: het pensioen is eenderde minder waard geworden. Dat is onacceptabel.”

Regels al eerder toegepast
Net als FNV-pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga wil ANBO dat in de tussenliggende periode de regels van het nieuwe pensioenstelsel al worden toegepast.
Liane den Haan: “Daar moeten de minister en sociale partners een oplossing voor vinden. In het nieuwe stelsel geldt geen rekenrente op basis van de marktrente meer, maar een prognoserendement. Nou, in feite gebruiken we die al in de premie, want die is ook gebaseerd op een te verwachten rendement, dus die kun je meteen toepassen. Dan zal blijken dat de pensioenfondsen niet op zwart zaad zitten, zoals nu lijkt.”

Voorzichtig optimistisch
ANBO is voorzichtig optimistisch over de voortgang van het nieuwe stelsel. ANBO praat via de klankbordgroep jong/oud mee over het nieuwe pensioenstelsel. Enkele verbeteringen op een rijtje:

  • de marktrente als basis verdwijnt (geen rekenrente dus), maar er komt een projectierendement, dat wil zeggen een verwacht rendement. Met die graadmeter staan pensioenfondsen er beter voor;
  • de huidige buffervereisten verdwijnen;
  • daardoor stijgt de kans op verhoging van de pensioenen, maar er wordt ook eerder verlaagd;
  • er genoeg blijft solidariteit om de verplichtstelling overeind te houden.

Nog te veel onduidelijk
Maar er is ook nog veel onduidelijk: samen met andere ouderenorganisaties heeft ANBO een waslijst met vragen gesteld om helderheid te krijgen over de werking. Belangrijk is dat er specifieke berekeningen komen om mensen te laten zien wat het nieuwe stelsel echt voor hen betekent. “Wij kunnen pas positief adviseren als die vragen zijn beantwoord,” aldus Den Haan.

Pensioen juist nu belangrijk
Verder spreekt ANBO van een drietrapsraket. Terug tellend: het nieuwe stelsel, de ‘transitie’ van het huidige in een nieuw stelsel en de overgangsperiode. “Elke fase heeft zijn eigen vragen.
We zullen er hard voor vechten om te zorgen dat pensioen kunnen worden verbeterd. Deze moeilijke periode laat extra zien hoe belangrijk pensioen voor ouderen is”, zegt Liane den Haan. “Juist nu mensen langer thuis moeten blijven wonen en de overheid minder voor hen doet, moet je een goede financiële basis hebben om overeind te blijven.”


Artikel links
 ANBO