Artsenverenigingen leeftijd mag geen criterium zijn voor wel of niet

Wel of geen IC? Artsenverenigingen stellen kort en bondig: ”Artsen moeten “zeer terughoudend” zijn met het opnemen van zeer kwetsbare ouderen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. In alle gevallen moet wel eerst met de patiënt en/of mantelzorger het gesprek worden aangegaan.”

Volgens de artsen heeft een ziekenhuisopname of verblijf op de IC voor kwetsbare ouderen niet vanzelfsprekend een positief effect. En dat terwijl de omstandigheden in het ziekenhuis wel nadelig kunnen zijn.

KBO-PCOB denkt graag met artsen mee
Directeur Manon Vanderkaa:Vanderkaa van KBO-PCOB geeft aan graag mee te denken met de artsen. “Er moet voorkomen worden dat senioren die op de intensive care liggen, eenzaam sterven. Dat wens je niemand toe. Ook daarom is het belangrijk om het gesprek hierover met patiënt en naasten aan te gaan. Als KBO-PCOB hebben we veel ervaring in hoe moeilijke onderwerpen bespreekbaar gemaakt kunnen worden. We weten hoe waardevol dit kan zijn en willen graag meedenken wat nu de beste aanpak is.”


Hoe gaan gesprekken plaatsvinden?
Een goede dialoog tussen arts en patiënt is belangrijk, zo kan je samen beslissen wat het beste is. Maar hoe pak je dat aan?
‘ Maar dat is ook meteen een punt van zorg”, benadrukt Vanderkaa: “Hoe gaan deze gesprekken nu plaatsvinden? Wie benadert wie? Het is belangrijk dat mensen op een zorgvuldige manier benaderd worden en niet ad hoc door bijvoorbeeld een assistent op een willekeurig moment.
Dit zijn letterlijk levensvragen die aandacht vragen en zorgvuldig besproken moeten worden. Alleen zo kunnen ouderen met hun arts echt in gesprek gaan.”

Ouderen-informatielijn voor zorgvragen
KBO-PCOB krijgt via de Ouderen-Informatielijn veel zorgvragen van senioren binnen. Er is vooral veel twijfel of ouderen nog de juiste hulp krijgen en of ze überhaupt, in deze coronacrisis, nog geholpen worden. Senioren met vragen kunnen bellen met 030-3400600.


Artikel links