Banksparen of verzekeren, wat is de beste keuze voor uw lijfrente


In de laatste maanden van het jaar komen veel lijfrenteverzekeringen tot uitkering. Meestal wordt een lijfrenteverzekering gesloten om eerder te kunnen stoppen met werken of als aanvulling op het pensioen. Maar wanneer is het slim te kiezen voor een verzekering en wanneer voor een bancaire lijfrente? Aan de hand van het voorbeeld van Pim Drost leggen we hiernaast een aantal verschillen uit tussen een bancaire en verzekerde lijfrente.

Kijk voor meer informatie op https://www.nn.nl/Nu-Lijfrente-Actieweken.htm

Pim is vorige maand 65 jaar geworden en gaat nu met pensioen. In 1996 heeft hij een lijfrenteverzekering van €30.000 afgesloten. Op 1 januari bereikt deze lijfrenteverzekering de einddatum. Pim wil zijn lijfrentekapitaal gebruiken als een aanvulling op zijn pensioen. Daar kan hij zijn lijfrentekapitaal nu beter onderbrengen in een bancaire lijfrente of in een verzekering?

Wil ik een bancaire lijfrente of verzekering?
Veel financiële dienstverleners bieden hun klanten de mogelijkheid een verzekering of een bancaire lijfrente te sluiten. De keuze tussen deze twee is afhankelijk van de wensen die Pim met het lijfrentekapitaal heeft. Om een goede keuze te kunnen maken, moet hij zichzelf de onderstaande drie vragen stellen.

1. Hoe lang wil ik uitkeringen ontvangen?
De keuze voor bancaire lijfrente of verzekeren hangt onder andere af van hoe lang Pim de uitkering denkt nodig te hebben.

Heeft hij alleen gedurende een bepaalde periode een aanvulling op zijn pensioen nodig? Dan ligt de keuze voor een tijdelijke lijfrente voor de hand. Dit kan in zowel een bancaire lijfrente als een verzekering. Beide kunnen tijdelijk worden uitgekeerd.

Denkt Pim voor de rest van zijn leven een aanvulling op zijn pensioen nodig te hebben? Dan ligt een levenslange lijfrente meer voor de hand. Een bancaire lijfrente kan niet levenslang uitkeren, deze heeft altijd een einddatum. Een verzekering kan wel levenslang worden uitgekeerd. De periodieke uitkering van een levenslange uitkering is doorgaans lager dan bij een tijdelijke lijfrente. Maar het totale uitgekeerde kapitaal kan juist hoger zijn dan bij een tijdelijke lijfrente. Want al wordt Pim 110 jaar, de verzekering zal blijven uitkeren tot zijn overlijden.

2. Wat gebeurt er met mijn lijfrente bij overlijden?
Een belangrijk verschil tussen een bancaire lijfrente en verzekering komt naar voren als Pim komt te overlijden. Is er sprake van een bancaire lijfrente, dan komen de resterende uitkeringen toe aan zijn erfgenamen. Is er sprake van een verzekering, dan stoppen de uitkeringen direct. Het bedrag dat nog in de verzekering zit, blijft dan bij de financiële dienstverlener. Tenzij Pim zijn vrouw heeft meeverzekerd, dan ontvangt zij de rest van de uitkeringen.

3. Wil ik de lijfrente schenken?
Het schenken van een lijfrente is alleen mogelijk als Pim zijn lijfrenteverzekering onder het oude regime valt. Dit zijn lijfrenten die:
● tegen koopsom zijn gesloten vóór 1 januari 1992; of
● tegen premiebetaling zijn gesloten vóór 16 oktober 1990.
Hij kan in dat geval de uitkeringen schenken aan zijn kind(eren), kleinkind(eren) of aan een andere begunstigde. Bijvoorbeeld om zijn (klein)kinderen financieel bij te staan tijdens hun studie. Zij moeten dan wel inkomstenbelasting over de uitkeringen betalen.

Het schenken van een lijfrente is wettelijk niet toegestaan binnen een bancaire lijfrente. Wil Pim de lijfrente schenken, dan kan dat alleen als hij het lijfrentekapitaal onderbrengt in een verzekering.

Komt uw lijfrente binnenkort vrij?
Dan wilt u deze natuurlijk ook zo passend mogelijk laten uitkeren. U kunt dan bij Nationale-Nederlanden kiezen voor verzekeren met de Direct Ingaande Lijfrente of voor banksparen met de Aanvullende pensioenUitkering. Tijdens de Lijfrente Actieweken profiteert u ook nog eens van de aantrekkelijke aanbieding voor de aanvulling op uw pensioen.
Kijk voor meer informatie op https://www.nn.nl/Nu-Lijfrente-Actieweken.htm