Beeldend kunstenaar Jan van t Hoff over zijn missie en werkwijze

Mozes en het brandend vuur, Jan van 't Hoff
Mozes en het brandend vuur, Jan van ‘t Hoff

Beeldend kunstenaar Jan van ’t Hoff werkt sinds 2018 in opdracht aan het project Gospel Images. Dat is de Bijbel verbeeld in verhalen op het platte doek. Vanuit 160 landen volgen wel en niet christenen zijn werk. In de Grote Kerk van Dordrecht had ik op 27 oktober een interview met hem.

Water van de Nijl verandert in bloed
Water van de Nijl verandert in bloed

Gospel Images

Je werkt in opdracht aan het digitale project Gospel Images. Deze website trekt bezoekers uit 160 landen. Zelfs uit ‘minder toegankelijke landen’, wie zijn deze bezoekers? En wat vinden ze bij jou, wat ze bij anderen missen?
Jan van ‘t Hoff: ‘We monitoren alleen uit welke landen de bezoekers komen, en hebben geen gegevens over personen. Ik kan alleen aangeven wat ze bij ons vinden, niet wat ze bij anderen missen. Wij bieden in een serie schilderijen een visie op de hoofdlijn van de Bijbel.
Naast elke afbeelding staat een stukje uitleg. In het Nederlands, Engels, en er wordt gewerkt aan een Spaanse versie. Ik neem aan dat men zoekt op bv. het trefwoord ‘gospel’


Taferelen uit de Bijbel
De mens speelt in jouw werken een belangrijke rol. Je maakt al 45 jaar portretten en landschappen met daarin vooral koeien. Wat raakt jou zo dat je nu vooral taferelen uit de Bijbel schildert?
Jan van ‘t Hoff: ‘De mens is geschapen naar Gods beeld en ons leven is bedoeld tot Zijn eer. Kunst heeft een plaats in dat kader. Het is mooi om iets uit de schepping weer te geven en God daarmee te eren.
Maar een Bijbels onderwerp heeft een extra betekenislaag. Het is nodig de inhoud van de Bijbel bekend te maken. Als mensen God hebben leren kennen door het geloof in Jezus Christus, krijgen ze deel aan het eeuwige leven. Ik ben blij dat ik middels dit project mag bijdragen aan het bekend maken van de Bijbel.

Heiligen
Onlangs kreeg je een vraag om schilderijen van Gospel Images te mogen gebruiken in video’s met voorbeeldgebeden om heiligen te aanbidden. Je weigerde. Waar ligt precies jouw grens en waarom?
Wij mogen niet een mede-schepsel aanbidden; God alleen mag worden aanbeden. Dat zeggen het eerste en het tweede van de tien geboden. Als mensen in het Nieuwe Testament de apostelen willen aanbidden nadat God door hen een wonder heeft verricht, accepteren die dat niet, maar zeggen: wij zijn maar mensen, zoals jullie.’

Drie dimensionaal op het platte doek
Je suggereert drie dimensies op het platte vlak. Als kijker krijg je het gevoel deel uit te maken van het doek. Hoe ga je te werk? Zie je het beeld in jouw gedachten of ontstaat het op het doek? Met welk materiaal werk je en hoe deel je het doek in?
Jan van ‘t Hoff: ‘Bij het lezen van de Bijbeltekst ontstaat een beeld in het hoofd van de lezer. Ook bij mij. Door nadere bestudering en verzamelen van (visuele) informatie verandert het beeld meestal en wordt het concreter. Ik maak vervolgens met potlood een compositieschets op het doek, en ga dan verder met olieverf. Ik probeer het accent zo te leggen dat het beeld iets van de grote lijn van de heilsgeschiedenis van de Bijbel weergeeft.’

Visie
We leven in een hectische tijd met allerlei bedreigingen en het loslaten van de kerk. Wat wil je voor boodschap geven aan jongeren?
Jan van ’t Hoff: ‘Jong of oud, we hebben allemaal dezelfde boodschap nodig. Het is nodig God te leren kennen uit de Bijbel. Die laat de richting, doel en structuur in het leven zien om het te kunnen leven zoals het bedoeld is. Ook moet elk mens bij het sterven rekenschap afleggen aan God. Elk mens zondigt in het leven, en zonde wordt bestraft.
Alleen als we in dit leven tot geloof in Jezus zijn gekomen is die zonde vergeven. Alleen dan kunnen we na dit tijdelijke leven ingaan in het eeuwige leven met God. Mensen die de kerk de rug toekeren, keren de liefdevolle, genadige God de rug toe, en blijven in duisternis. De kerk vormt als de gemeenschap van gelovigen op aarde het begin van Gods eeuwige Koninkrijk. Dit zal bij de terugkeer van Christus ten volle gerealiseerd worden.Bijbelschilder Jan van 't Hoff
Bijbelschilder Jan van ‘t Hoff

Artikel links