Begrotingsakkoord Natuurmonumenten tevreden

Magazine  »  Wandelen, fietsen & natuur (402 artikelen)  »  Natuur (261 artikelen)

Natuurmonumenten is tevreden dat er 200 miljoen euro voor natuur wordt vrijgemaakt in het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Daarmee krijgt de natuur weer lucht.

Natuurmonumenten heeft zich altijd sterk verzet tegen de onevenredig forse bezuinigingen op natuur van staatssecretaris Bleker, die opliepen tot boven de 70 procent. Met het akkoord van donderdag gaan deze plannen voor een deel van tafel.

Topprioriteit is nu dat er voldoende geld beschikbaar komt voor het beheer van natuurgebieden. Die budgetten staan door de bezuinigingen van staatssecretaris Bleker in veel provincies onder druk.

Daarnaast moet de aanleg van het netwerk van onderling verbonden natuurgebieden, de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), zo spoedig mogelijk hervat worden. Natuurmonumenten presenteerde vorig jaar zomer 58 gebieden die met voorrang aan de natuur toegevoegd moeten worden. De natuurbeschermingsorganisatie treedt graag op korte termijn met collega-organisaties en het kabinet in overleg hoe de ontwikkeling van de EHS op te pakken.

Tot slot spreekt Natuurmonumenten de hoop uit dat de correctie van de bezuinigingen gepaard zal gaan met het verbeteren van de nieuwe natuurwet. Er moet een wet komen die de natuur beschermt, niet beschadigt.