Bekijk waar uw naamgenoten wonen

Magazine  »  Hobby’s (333 artikelen)  »  Genealogie (16 artikelen)

De Nederlandse Familienamenbank van het Meertens Instituut geeft informatie over de familienamen in Nederland. Alle 314.000 namen die in 2007 bij de Gemeentelijke Basisadministratie voor 16 miljoen mensen met de Nederlandse nationaliteit geregistreerd zijn, zijn opgenomen. Toets uw achternaam in en u op de kaart van Nederland waar uw naamgenoten wonen.

Van de namen met vijf of meer naamdragers vindt u een verspreidingskaart. Daarnaast is ook het namencorpus van de volkstelling van 1947 opgenomen.

Momenteel vindt u bij ongeveer 100.000 namen aanvullende informatie die kan bestaan uit een naamsverklaring, oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, genealogische links en verbindingen met naamsvarianten en webpagina’s over specifieke naamtypen en naamscomponenten.

Toets uw achternaam in en ga op zoek!