Bent u tussen de 73 en 79 jaar oud #2

In april 2020 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd alle 70 tot 79-jarigen vaccinatie tegen pneumokokken aan te bieden, te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. 2 Daarom ontvangen volwassenen van 73 tot en met 79 jaar (d.w.z. iedereen geboren tussen 1941 en 1947) een uitnodiging voor de pneumokokkenprik in het najaar van 2020. 1
Pneumokokkenziekte wordt veroorzaakt door de pneumokok. Dit is een bacterie die in de neus-keelholte zit en normaal gesproken geen ziekte veroorzaakt. In sommige gevallen kan de pneumokok luchtweginfecties veroorzaken zoals oor- en longontsteking. Met name jonge kinderen, 60-plussers en mensen met een verminderde afweer lopen een verhoogd risico op pneumokokkenziekte. Longontsteking door de pneumokok is het meest voorkomende ziektebeeld bij 60-plussers. 3

In sommige gevallen kan de bacterie ook ernstige longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Men spreekt dan van invasieve pneumokokkenziekte. Elk jaar worden 1.800 60-plussers opgenomen in het ziekenhuis met invasieve pneumokkenziekte. Ongeveer 1.400 daarvan hebben een ernstige longontsteking. Naar schatting komt 15% van de 60-plussers die in het ziekenhuis zijn opgenomen met pneumokokkenziekte te overlijden. 3

De Gezondheidsraad heeft aanbevolen volwassenen vanaf 70 jaar te vaccineren tegen pneumokokkenziekte. Hierbij is gekozen voor een vaccin dat bescherming biedt tegen de meest voorkomende typen van de pneumokok. Vaccinatie kan ziekte en sterfte veroorzaakt door pneumokokken verlagen. 3

  1. RIVM. Pneumokokkenprik ouderen najaar 2020.
  2. Gezondheidsraad. COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2020; publicatienr. 2020/04
  3. Gezondheidsraad. Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2018; publicatienr. 2018/05


.