Bent u tussen de 73 en 79 jaar oud

Dit najaar ontvangen alle 73- tot en met 79-jarigen (d.w.z. Iedereen geboren tussen 1941 en 1947) een oproep van de huisarts voor vaccinatie tegen pneumokokken. Hierbij is gekozen voor een vaccin dat bescherming biedt tegen de meest voorkomende typen van de pneumokok. Er is gekozen voor deze specifieke groep omdat mensen met de hoogste leeftijden het meest kwetsbaar zijn om een pneumokokkenziekte op te lopen en omdat ze meer kans hebben om ernstig ziek te worden door de pneumkok en het coronavirus. De beschikbaarheid van het vaccin heeft ook meegespeeld bij het bepalen van de groep die in aanmerking komt voor het vaccin.

Weten of vaccinatie voor u wordt aanbevolen? Check het op prikwijzer.nl

Pneumokokkenziekte wordt veroorzaakt door de pneumokok. Dit is een bacterie die in de neus- keelholte zit en normaal gesproken geen ziekte veroorzaakt. In sommige gevallen kan de pneumokok luchtweginfecties veroorzaken zoals oor- en longontsteking. Met name jonge kinderen, 60-plussers en mensen met een verminderde afweer lopen een verhoogd risico op pneumokokkenziekte. Longontsteking door de pneumokok is het meest voorkomende
ziektebeeld bij 60-plussers. 3

In sommige gevallen kan de bacterie ook ernstige longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Men spreekt dan van invasieve pneumokokkenziekte. Elk jaar worden 1.800 60-plussers opgenomen in het ziekenhuis met invasieve pneumokokkenziekte. Ongeveer 1.400 daarvan hebben een ernstige longontsteking. Naar schatting komt 15% van de 60-plussers die in het ziekenhuis zijn opgenomen met pneumokokkenziekte te overlijden. 3

In het najaar van 2020 ontvangen 73- tot en met 79- jarigen een oproep voor vaccinatie tegen pneumokokkenziekte. Vaccinatie kan ziekte en sterfte veroorzaakt door pneumokokken verlagen. 3

Weten of vaccinatie voor u wordt aanbevolen? Check het op prikwijzer.nl

  1. RIVM. Pneumokokkenprik ouderen najaar 2020. rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-
    2020/achtergrondinformatie


  2. Gezondheidsraad. COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2020; publicatienr.
    2020/04


  3. Gezondheidsraad. Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2018; publicatienr.
    2018/05.