Bewegen en dementie, een ondergeschoven aandachtsgebied

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

Bepaalde leefstijlgewoontes of ziekten die slecht zijn voor de bloedvaten verhogen het risico op dementie. Vanuit preventief perspectief kan bewegen een belangrijke rol spelen bij het uitstellen van symptomen van dementie. Bewegen draagt namelijk bij aan het beperken van cognitieve achteruitgang: problemen met geheugen, plannen en informatieverwerking. Ook als er eenmaal sprake is van dementie is bewegen goed: het verhoogt de kwaliteit van leven. Maar voor de groep thuiswonende ouderen met dementie is er nauwelijks beweegaanbod beschikbaar.

Geschikt beweegaanbod voor ouderen met dementie nodig
Om ouderen met dementie zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met een goede kwaliteit van leven, is het essentieel dat zij kunnen deelnemen aan geschikt beweegaanbod. Zo beleven deelnemers veel plezier aan beweegactiviteiten, blijkt uit dementieonderzoek in de praktijk. Bovendien leidt voldoende bewegen in het algemeen tot een betere fysieke gezondheid en meer zelfredzaamheid. De kans op ernstige valincidenten neemt namelijk af en fysieke functies worden beter behouden.

Weinig gemeenten met structureel aanbod voor mensen met dementie
Regelmatig matig intensief bewegen is belangrijk voor de fysieke gezondheid. Thuiswonende mensen met dementie doen dit veel minder vaak dan leeftijdsgenoten zonder dementie. Omdat deelname aan regulier sport- of beweegaanbod lastig is, zijn mensen met dementie afhankelijk van het aanbod dat door gemeenten gefaciliteerd wordt. Er zijn momenteel echter weinig gemeenten met structureel aanbod voor mensen met dementie.

Video’s en tips uit de Beweeggids
Thuiswonende ouderen met dementie verdienen het om meer te kunnen bewegen. Dit kan zowel worden georganiseerd vanuit de gemeente, maar daarnaast kan ook de naaste omgeving met de video’s en tips uit de Beweeggids voor mensen met dementie van Kenniscentrum Sport en Bewegen, zorgen dat er meer en veilig bewogen kan worden. Elke beweging helpt!


Dit is een expertquote van Liesbeth Preller van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Wie iets tegen dementie vindt, heeft de miljarden voor het opscheppen | Trouw

Liesbeth Preller is specialist bewegen voor ouderen en chronisch zieken bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.