Boekentip Woord zoekt Woord

Joden, christenen en moslims in gesprek over tekst en traditie.

Door Francien van Overbeeke-Rippen/Ruth Rozeboom/Karen Ghonem, met een ten geleide van rabbijn dr. Tzvi Marx, predikant drs. J.R. Nienhuis en Imam Hamz Zeid Kailani

Teksten van drie geloofstradities die inzicht geven in de verschillen en de overeenkomstenDrie vrouwen uit de christelijke, islamitische en joodse religie wisselden informatie uit over de teksten en tradities van hun geloof. Zij spraken over hun geloofsbeleving en over de verschillen en overeenkomsten die zij in hun bronnen tegenkwamen. Dit leverde interessante inzichten en visies op, die ook van belang kunnen zijn voor de gehele multiculturele samenleving in Nederland. In Woord zoekt Woord hebben zij teksten uit de Bijbel, de Koran en de Tanach over dezelfde onderwerpen en personen integraal opgenomen en het geloofsleven in elke religie beschreven. In dialoog en trialoog wagen zij zich tenslotte ook aan actuele en netelige vragen.
Een uniek boek dat een belangrijke bijdrage levert aan een beter onderling begrip tussen mensen uit deze drie geloofstradities – jodendom, christendom en islam.

Teksten van drie geloofstradities geven inzicht in de verschillen én de overeenkomsten

Francien van Overbeeke-Rippen , christen, promoveerde op een proefschrift over afstand en nabijheid tussen islam en christendom. Ze publiceerde o.a. Ibrahiem en Abraham en Over en weer. Ze stond aan de wieg van de Stichting Trialoog – www.stichting-trialoog.nl

Ruth Rozeboom , joodse, studeerde vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Internationale Universiteit van Lugano. Ze studeerde af op een fenomenologisch onderzoek naar joodse gebruiken. Ze is als docente betrokken bij de B. Folkertsma Stichting voor Talmoedica.

Karen Ghonem , moslima, promoveerde op de geschiedenis van de jeugdboekenfondsen van Zwijsen en Malmberg, twee van oorsprong katholieke uitgeverijen van school- en jeugdboeken. Ze is actief in moslimvrouwenorganisatie Al Nisa.

Deze uitgave is geïnitieerd door Stichting Trialoog en financieel mede mogelijk gemaakt door Kerk en Wereld.

Uitgeverij Ankh-Hermes
ISBN 97890 202 04179
€34,90 tot 1 januari 2011, daarna €39,90

Artikel links