Bolkast een andere kijk op het fenomeen kast

Designer Robert van den Herik koppelt met zijn nieuwe creatie “de bolkast” kunst aan functionaliteit. Deze nieuwste creatie fungeert bij binnenkomst in een ruimte direct als eyecatcher en doorbreekt het rechtelijnenspel. Van den Herik – met zijn atelier in Maastricht – speelt met plaats en ruimte en stelt met de bolkast het vaste denkpatroon van de kijker behoorlijk op de proef. Met zijn bolkast benadert hij het fenomeen kast op een andere en vooral verrassende wijze. Kunst, design en functionaliteit als een geheel. Meer informatie over de bolkast is terug te vinden op www.robertvandenherik.com of kijk op bijgevoegde afbeeldingen.

bolkast

De andere dimensie van de bolkast
Van den Herik stapt af van de geijkte manier van denken. Functioneel bekeken heeft een kast doorgaans rechte hoeken, omdat ook de kamer waarin zij zich bevindt rechte hoeken heeft. Echter, als men in plaats van een rechte kast een bolkast plaatst, geeft het direct een totaal andere dimensie aan diezelfde rechthoekige ruimte. Van den Herik zet met zijn bolkast – die in verschillende kleuren verkrijgbaar is – mensen aan het denken en realiseert een eigenwijze benadering die voorheen voor velen onbekend is gebleven.

bolkast

Robert van den Herik vertelt zelf: “Vaak vraag ik me af waarom een bepaald voorwerp juist die vorm heeft? En waarom heeft de producent van dat object voor juist dat materiaal gekozen? Waarom gaat een mens alleen maar linksom? Terwijl rechtsom een totaal nieuwe invalshoek biedt en het de mens anders naar een object laat kijken. Dat is mijn filosofie in een notendop.”

bolkast

Robert van den Herik – zijn eerdere werken


Nadat Van den Herik beginjaren negentig zijn studie aan de Design Academy in Eindhoven had beëindigd, werkte hij in de jaren erna voor diverse bedrijven als freelance productontwerper. In 1992 ontwierp Van den Herik de Shantala Babybath, een nieuw concept voor het baden van baby’s. Nadat hij zich na 1996 vooral richtte op het ontwerpen van exclusieve verlichtingsarmaturen en vervolgens tuindecoratie, is nadien de nadruk gelegd op het ontwerpen en produceren van kasten.