Bouwkundig voorbehoud voortaan standaard in koopcontract woning

Vanaf 1 februari staat een bouwkundig voorbehoud standaard in het koopcontract van een woning. Huizenkopers hoeven dan niet meer met verkoper en makelaar te onderhandelen over de tekst van dit voorbehoud. Met een bouwkundig voorbehoud kan de koop worden ontbonden, als na onderzoek blijkt dat de woning ernstige gebreken vertoont of als noodzakelijke herstelkosten een voorafgesproken bedrag te boven gaan.

CC0 Creative Commons - pixabay
CC0 Creative Commons – pixabayHet voorbehoud kan worden geschrapt als de verkoper er niet mee instemt, of als de koper het niet nodig acht. Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben hierover overeenstemming bereikt met makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro. Minister Ollongren maakt dit vandaag per brief bekend in de Tweede Kamer.

Het standaard opnemen van een bouwkundig voorbehoud onderstreept de gelegenheid die de koper kan krijgen over de bouwkundige staat van een woning. Tot nu toe moet een koper altijd vragen of de verkoper of zijn makelaar zo’n voorbehoud toe wil voegen aan het koopcontract. “Dat wordt straks omgedraaid: het bouwkundig voorbehoud staat dan standaard in de koopovereenkomst vermeld. Het moet echt worden doorgestreept als de verkoper een bouwkundige keuring niet toestaat, of als de koper er vanaf ziet”, zegt Steven Wayenberg, juridisch beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis. “We verwachten dat het standaard bouwkundig voorbehoud er toe leidt dat het vaker in het koopcontract zal blijven staan. Als de koper dit voorbehoud niet wordt gegund, dan is koper zich daar in ieder geval van bewust en ook van de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt”.

Keuring kan miskoop voorkomen
Voor kopers is het belangrijk om vooraf te weten of hun beoogde nieuwe woning gebreken vertoont. Een goede bouwkundige keuring geeft de koper inzicht in de staat van onderhoud van de woning, brengt zichtbare gebreken aan het licht en geeft een indicatie van de herstelkosten. De koper weet daardoor veel beter wat hij koopt. Als een gebrek niet kan worden vastgesteld maar wel wordt vermoed, zal de bouwkundige adviseren om specialistisch onderzoek uit te laten voeren.

Met een bouwkundig voorbehoud kan de koper het contract kosteloos ontbinden als de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken en achterstallig onderhoud boven een afgesproken bedrag komen. Als een dergelijk voorbehoud ontbreekt of is doorgestreept, kan de koopovereenkomst in dergelijke gevallen niet worden ontbonden.

Verkoper kan keuring weigeren
Als de verkoper niet bereid is om de koper de woning vooraf te laten keuren, kan hij het voorbehoud in het contract doorstrepen. Dit moet voor de koper duidelijk zichtbaar zijn, de makelaar mag de passage niet op zijn computer weghalen waardoor het in de overeenkomst ontbreekt.