Breingeheim bij Omroep MAX

In de nieuwe serie BreinGeheim, die vanaf 25 april te zien is bij MAX, onderzoekt presentator Charles Groenhuijsen de rol van de meest fundamentele menselijke emoties. Voorafgaand is er een onderzoek gehouden onder de leden van het MAX Opinie Panel, over de rol die emoties in hun leven spelen. De resultaten laten zien dat het uiten van emoties een grote rol spelen in het leven van de respondenten. Ook in de categorie van 70 jaar en ouder. Dit gaat in tegen het idee dat er pas bij latere generaties meer ruimte ontstond voor het uiten van emoties.

breingeheim omroep max

Veel mensen realiseren zich het niet, maar emoties zijn veel meer dan een gevoel. Emoties zijn een activiteit van het brein en hangen direct samen met de strijd om te overleven. Als we ons bang voelen, maakt het lichaam zich op hetzelfde moment klaar voor actie. Onze ademhaling gaat sneller, er wordt adrenaline aangemaakt, ogen en oren zijn maximaal gefocust op alle mogelijke signalen om ons heen. We staan voor de keuze, vechten of vluchten. Emoties helpen ons overleven daar waar nadenken veel te lang zou duren.

In deze tweede serie BreinGeheim staan zes emoties centraal. Angst, genot, woede, liefde, verdriet en schaamte. Drie fundamentele emoties voor ons overleven en drie emoties die onze verhouding tot onze medemens bepalen.

De meerderheid van de leden van het MAX Opinie Panel vindt zichzelf meer een gevoelsmens (58%). Slechts 34% vindt zichzelf meer een verstandsmens. Vrijwel alle leden van het panel vinden het belangrijk dat je je emoties en gevoelens uit en niet opkropt (90%). Hierbij is er nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen.

Bijna 80% van het panel is van mening dat emoties iemands persoonlijkheid bepalen. Dat percentage wordt vooral bij mannen lager als de vraag persoonlijk wordt gemaakt: “Maken emoties u tot wie u bent?”. Daarop antwoordt 69% van de mannen bevestigend, tegenover 77% van de vrouwen.

Het panel vindt het wel belangrijk dat men zijn emoties onder controle kan houden. Vooral mannen (63%) vinden dat in grotere mate dan vrouwen (48%). Vrouwen worden door het panel niet als veel emotioneler dan mannen beoordeeld. Van de mannen was de helft van mening dat vrouwen emotioneler zijn, bij vrouwen was dat iets meer dan de helft (57%).

Over de rol die emoties spelen bij beslissingen zijn de antwoorden niet helemaal met elkaar in overeenstemming. Aan de ene kant antwoordt een minderheid van 45% positief op de vraag of emotie in het leven belangrijker is dan redenering. Slechts 38% van de leden doet aankopen meestal op hun gevoel. Aan de andere kant vindt slechts 27% van het panel dat verstandsmensen betere beslissingen nemen dan gevoelsmensen.

Achtergrond MAX Opinie Panel
Het MAX Opinie Panel is bedoeld om snel en effectief de mening te kunnen peilen van 50-plussers die gebruik maken van het Internet, primair ten behoeve van MAX. De panelleden van het MAX Opinie Panel zijn bezoekers van de MAX-website, die zich daar hebben opgegeven om periodiek deel te nemen aan online onderzoek.

Volledige rapportage
De volledige rapportage van het onderzoek Emoties is te vinden op de website van het MAX Opinie Panel.

Vragenlijst en rapportage zijn samengesteld door Evidens Onderzoekdiensten, te Amsterdam.

MAX: BreinGeheim
Presentator: Charles Groenhuijsen
Vanaf 25 april 2012 (6 afleveringen), om 20.20 uur op Ned. 2