CDA wil beter nabestaandenpensioen

Pieter Omtzigt CDA
Pieter Omtzigt CDA

Pieter Omtzigt (32), Tweede Kamerlid voor het CDA, vindt de huidige wetgeving rondom het nabestaandenpensioen onlogisch en onvolledig. Hij heeft een verbetervoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

“Sinds de jaren negentig is het nabestaandenpensioen bij veel pensioenfondsen verlaagd of soms afgeschaft”, aldus Omtzig. “Vrouwen, die doorgaans langer leven dan hun man, zijn hiervan vaak de dupe. Er is vaak onvoldoende zicht op de hoogte van het opgebouwde nabestaandenpensioen of mensen weten niet of ze er recht op hebben.” Volgens Omtzigt zijn de regelingen vaak krom. Als voorbeelden noemt hij het niet uitbetalen van nabestaandenpensioen wanneer de echtgenoot de dag voor zijn 65e verjaardag overlijdt en het uitbetalen van een dubbel bedrag wanneer hij een dag later overlijdt. Of mannen die hertrouwd zijn en die geen nabestaandenpensioen hebben opgebouwd voor hun huidige echtgenote. Omtzigt roept mensen op om vragen over het nabestaandenpensioen te stellen en problemen te melden. Ook heeft hij een voorbeeldbrief opgesteld, waarmee mensen aan de pensioenfondsen kunnen vragen welke rechten en bedragen precies zijn opgebouwd. Over het verbetervoorstel van Omzigt is afgelopen week in de Tweede Kamer gedebatteerd, met de volgende uitkomsten.

Pieter Omtzigt(CDA) heeft twee wetswijzigingen voorgesteld, waardoor mensen toch recht hebben op nabestaandenpensioen. Als je werkt en je neemt onbetaald verlof, dan ben je nu bij de helft van de fondsen niet verzekerd als je overlijdt. Volgens het verbetervoorstel van het CDA, dat naar verwacht doorgang zal vinden in de pensioenwet, hebben je nabestaanden toch recht hebben op een pensioen, zo lang het onbetaalde verlof niet langer duurt dan 18 maanden. Hetzelfde geldt als je werkeloos wordt en recht hebt op een ww-uitkering. Verder is zijn voorstel in de wet verwerkt, dat je voortaan op je 65e kunt kiezen om je ouderdomspensioen te verlagen en in te ruilen voor een nabestaandenpensioen. Dus als het pensioenfonds geen nabestaandenpensioen meer heeft, dan kun je dan er alsnog voor zorgen dat je partner verzorgd achterblijft. 

Veel fondsen en verzekeraars doen nog steeds hun best om vooral op het nabestaandenpensioen te bezuinigen. Daarom is het van belang om toch bij je fonds te blijven aandringen op goede regelingen. Om erachter te komen hoe het zit met het nabestaandenpensioen heeft Omtzigt een voorbeeldbrief op zijn website staan. Deze kunt u toesturen aan uw pensioenfonds.

Verder gaat hij met fondsen overleggen of er wel goed gezorgd wordt voor weduwen. Het verslag daarvan zal hij publiceren op zijn website: www.pieteromtzigt.nl

Bron: ANBO