Challenge Woonzorg Nederland Weerbaar tegen babbeltrucs

Maar liefst 95% van de slachtoffers van babbeltrucs is 65+. Woonzorg Nederland houdt daarom de challenge ”Weerbaar tegen babbeltrucs’. Op 12 mei vond een informatiebijeenkomst plaats voor rui, dertig deelnemers.

Woningcorporatie Woonzorg Nederland bekommert zich om de fysieke, sociale en digitale veiligheid van haar bewoners. ‘Helaas kan iedereen slachtoffer worden!’, stelt ze. ‘De specifieke uitdaging zit in het voorkomen van misleiding.’

Misleiding
Koen de Lange, bewonersconsulent bij Woonzorg Nederland, maakt het maar al te vaak mee. Criminelen die zich voordoen als pseudobezorgers. ‘De nieuwste babbeltruc zijn mensen die een onverwacht pakje bezorgen.
Ze bellen bij je aan, geven een pakje en vragen of je even een euro wil pinnen. Intussen wisselen ze je pasje en noteren je pincode. Vrijwel meteen daarna halen ze je bankrekening leeg. Andere voorbeelden zijn pseudo-bezoekers van een bijeenkomst in de kerk. Ze bellen bij je aan met een bloemetje, maar stelen intussen je sieraden.
Een oudere was zo slim om te vragen of de onverwachte gast een briefje met daarop zijn telefoonnummer onder de deur door te schuiven. Dat zou ze doorgeven aan haar zoon. Toen was de onverwachte bezoeker snel verdwenen

.’

Voorlichting en begeleiding
Ernst Leupen van het Landelijk Huurders Platform wees op het belang van voorlichting en educatie. ‘Als slachtoffer van een babbeltruc kunnen mensen daarvan hun hele leven last hebben. We ontvangen signalen van huurderscommissies, Vanuit schaamte praten mensen er niet snel over.

Sybren van der Velden, projectleider Senioren en Veiligheid bij de politie: ‘We hebben hier niet te maken met losstaande incidenten. Er lijken groepen aan het werk die het land intrekken en steeds met dezelfde methode proberen bij oudere bewoners binnen te komen. Wij raden ouderen aan alert te zijn op deze nieuwe vorm van babbeltrucs. Vraag altijd naar een legitimatie of neem contact op met de zorginstantie waarvoor zorgverleners zeggen te komen.’

95% ouder dan 65

Van der Velden: ‘Twee weken geleden hebben we veel aanhoudingen verricht wegens die ene Euro pinfraude. Via opsporing kregen we de boeven achter de tralies. Het Ministerie van Justitie eist hoge straffen.
Van alle slachtoffers van babbeltrucs is 95% ouder dan 65. Via cybercriminaliteit verhandelen ze buitgemaakte persoonsgegevens in het criminele circuit. Daarbij hebben ze vaak al genoeg aan alleen het telefoonnummer en de leeftijd
.’
Als veelgenoemde smoezen van louche bezoekers noemt Van der Velden:
● gasmeter opnemen,
● water nakijken
● corona,
● bloedprikken.

Om hoeveel slachtoffers het gaat weet Van der Velden niet. ‘Met het schaamrood op hun kaken vertellen sommige gedupeerd te zijn, maar meestal zwijgen ze erover. Het echte aantal zou best wel eens tienduizend kunnen zijn.

Bewust gekozen
Volgens van der Velden kiezen criminelen bewust voor ouderen, want:
● ouderen stellen nog veel vertrouwen in anderen;
● ouderen zijn vaker vergeetachtig en kunnen daarom geen goed signalement doorgeven, wat de pakkans verkleint.

Spanningsveld
Woonzorg is de grootste landelijke speler in de seniorenhuisvesting. Haar bestand telt meer dan 40.000 woningen verspreid over 180 gemeenten. Ze noemt veiligheid van het grootste belang, maar lastig te handhaven.
Vooral gezien de verbinding met de buurt die wij stimuleren. Dat maakt het mogelijk dat buurtbewoners kunnen deelnemen aan de activiteiten in de recreatieruimte. ‘Dat kan leiden tot een spanningsveld tussen veiligheid en openheid’, stelde Gerdi Berkers, Adviseur Strategie & Innovatie bij Woonzorg Nederland.Artikel links