Contactloos betalen in winkels populair onder ouderen

Recentelijk kwamen ABN AMRO en ING met het nieuws dat zij volgend jaar de betaalpassen geleidelijk gaan vervangen door een variant waarbij het mogelijk is om ‘contactloos’ te betalen. In andere landen, zoals Zwitserland, Noord-Amerika, Australië, Duitsland, Zuid Korea en Engeland is het al vele jaren mogelijk om kleine bedragen af te rekenen met een betaalpas zonder pincode.

Contactloos betalen
Geschreven door: Koen van Nijnatten Bron: Gfknieuws.nl

Een groot deel van onze betalingen in winkels, supermarkten en bij tankstations vindt nog steeds plaats met contant geld. In een onderzoek onder ruim 17.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben we onderzocht wat men vindt van deze nieuwe vorm van betalen. In de grafiek hieronder valt een aantal zaken op. Voordat er uitgelegd is wat contactloos betalen inhoudt, geeft 9% van de ouderen (50+) aan een voorstander te zijn van het afrekenen zonder pincode. Jongeren zijn met 4% iets terughoudender, maar geven wel vaker aan de mobiele telefoon te willen gebruiken. Dat ouderen enthousiaster zijn, heeft wellicht te maken met het feit dat zij meer moeite hebben met het onthouden van de pincode en hierdoor vaker een onveilig gevoel hebben bij het pinnen.


Contactloos betalen

Vervolgens is uitgelegd wat het contactloos betalen inhoudt en dan blijkt dat zo’n 25% van de Nederlanders (zeer) positief staat tegenover deze nieuwe betaalwijze. 31% is neutraal en 44% is (zeer) negatief en ziet het voordeel er niet van in. Als we wederom kijken naar de verschillende leeftijdsgroepen dan valt op dat het aandeel ‘negatievelingen’ aanzienlijk afneemt naarmate men ouder wordt en het aantal ‘positievelingen’ met de jaren toeneemt.

Contactloos betalen

Contactloos betalen draait om het afrekenen van kleinere bedragen. Bijvoorbeeld bedragen tot 25 euro en dan ook nog met een maximum van drie keer per dag. Op deze manier blijft de schade beperkt indien men de pas verliest en een ander er misbruik van zou willen maken.

We hebben tevens gevraagd of men een maximumbedrag zou willen en zo ja, wat dan een goed maximumbedrag per transactie zou zijn. We zien dat 95% van de jongeren (tot 29 jaar) graag een maximumbedrag wenst van 23 euro, slechts 5% hoeft geen maximum. Naarmate men ouder wordt, geeft een steeds groter percentage aan geen maximumbedrag te wensen. Bij de 50-plussers is dat al 19% en bij de 65-plussers zelfs 34%. Indien men wel een begrensd bedrag op de pas wil, dan zien we ook dit oplopen naar circa 50 euro voor de ouderen.

Contactloos betalen

In eerste instantie zou men verwachten dat jongeren meer openstaan voor een dergelijke betaalwijze, maar het tegenovergestelde is waar. Het succes van deze implementatie zal dan ook vooral afhangen van een goede voorlichting vanuit de banken en stimulering tot gebruik vanuit de winkels.