Corona en thuiszorg

Veel ouderen maken zich zorgen over de thuiszorg. Niet alleen zijn er medewerkers ziek maar ook raken de beschermende middelen op. Thuiszorgorganisaties zijn in overleg met mantelzorgers om te kijken of zij de lichte, niet-medische zorg (zoals een steunkous aantrekken) op zich kunnen nemen. Daarnaast kunnen oud-thuiszorgmedewerkers, studenten in de thuiszorg en mensen met een zorgachtergrond zich aanmelden bij het platform ‘Handen voor de Zorg’, zodat thuiszorgorganisaties hen kunnen inzetten.

Maar liefst liefst meer dan 90 procent van alle ouderen woont zelfstandig thuis. Van hen is een deel afhankelijk van thuiszorg. Uit de vele telefoontjes bij de ANBO blijkt dat ze zch zorgen maken.

Kan thuiszorg blijven komen?
Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Deze mensen maken zich, heel begrijpelijk, grote zorgen of de thuiszorg kan blijven komen en of ze niet besmet worden. Daarom werken we op dit moment met alle betrokken organisaties samen om tot goede oplossingen te komen, zodat we de thuiszorg op pijl kunnen houden.”

Voldoende beschermingsmaterialen
Om thuiszorgmedewerkers goed te beschermen tegen het coronavirus, is het belangrijk dat er voldoende persoonlijke beschermingsmaterialen zijn. En is nu een tekort aan deze beschermingsmiddelen en daarom wordt er hard aan gewerkt om de hoeveelheid aan te vullen.

Handen voor de Zorg
Liane den Haan: “Om te voorkomen dat de thuiszorg voor die ouderen die de zorg het hardst nodig hebben, in gevaar komt, ben ik blij met het ActiZ-platform ‘Handen voor de Zorg’. Hier kunnen oud-zorgmedewerkers, thuiszorg-studenten en andere mensen in de zorg zich aanmelden om mee te helpen om de thuiszorg overeind te houden. Er hebben zich nu al 6000 mensen gemeld; thuiszorgorganisaties gaan kijken hoe zij in het hele land ingezet kunnen worden. En we hopen dat nog veel meer mensen zich aanmelden.”

Hulp van mantelzorgers
Daarnaast wordt overlegd of mantelzorgers de lichte, niet-medische zorg voor een deel op zich kunnen nemen. Waarbij natuurlijk de RIVM-richtlijnen, zoals het wassen van de handen, wordt nageleefd.

Geen paniek zaaien
Liane den Haan: “In deze moeilijke tijd, waarin iedereen zijn schouders eronder zet, werken we vanuit ANBO zoveel mogelijk aan oplossingen waarmee ouderen geholpen zijn. We zien dat andere organisaties op dit moment juist de problemen benadrukken. Wij vinden dat echt geen goed idee. Dat zorgt er alleen maar voor dat ouderen onnodig in paniek raken.”