Dagobertducktaks woord van het jaar bij Van Dale

Dagobertducktaks is de Nederlandse winnaar geworden van de ‘Woord van het jaar’-verkiezing van Van Dale. Het woord, dat duidt op de belasting die geheven wordt over het vermogen van superrijken, kreeg 17,8 procent van de stemmen. Tweede en derde werden moestuinsocialismeen stemfie.
De Vlaamse winnaar is flitsmarathon (24 procent van de stemmen), een politieactie waarbij de hele dag intensief geflitst wordt. Dit woord liet boterhammentaks enkamikazecoalitie achter zich.