De dubbele moraal van de Politiek in Nederland

De financiële crisis is in de mode. Veel problemen die al veel eerder hadden moeten worden aangepakt zijn nu ineens aan de beurt. En dit gebeurt allemaal “omdat het moet i.v.m. de financiële crisis”.

Geschreven door: Faas

De Pvda stelt voor iedereen die boven de Balkenendenorm verdient een tarief van 60% belasting te laten betalen. Het kabinet komt met forste maatregelen in de AOW. Bouwprojecten die eerder door milieuredenen (A4) niet konden worden afgebouwd, kunnen nu wel worden gerealiseerd.

Als we alleen al het probleem van de vergrijzing in Nederland bekijken. Zien we dat hier al jaren over gediscussieerd wordt, maar dat het kabinet steeds maatregelen doorschuift naar de volgende kabinetsperiode. En nu de nood hoog is wordt er voor de makkelijkste oplossing gekozen, namelijk bezuinigen.

Is het niet verstandiger om senioren die nog willen werken aan een baan te helpen. De één wil wekelijks nog maar 3 – en de ander 40 uur werken. Er is geen enkele doelgroep waar zoveel onbenutte kennis zit als deze. Een investering in senioren en werkgelegenheid door de staat lijkt mij een positieve impuls aan de kenniseconomie van Nederland geven. Het omgekeerde wordt gedaan want er wordt zelfs gesneden in de budgetten voor re-integratie.

Ook de toeslag die AOW’ers krijgen voor hun jongere niet werkende partner verdwijnt. De AOW leeftijd gaat straks omhoog en dit trekt een zware wissel op die mensen die juist zo hard voor de heropbouw van Nederland hebben gewerkt.

Positieve maatregelen, die mis ik in dit verhaal. Ministers moeten meestal snel met budgettaire oplossingen komen en dan is bezuinigen de makkelijkste. Iedere ondernemer zal daarintegen onderstrepen dat investeren het meeste rendement op de lange termijn oplevert.

En wat bezuinigen we hiermee, een kleine 400 miljoen Euro.

Is militair ‘haantje de voorste’ spelen in Afganistan, de hoge snelheidstrein, lonen van ambtenaren, overbodige onderzoeken in opdracht van het Rijk, s’nachts het licht uit in overheidsgebouwen, de JSF of het investeren in banken die nu toch weer hoge bonussen uitkeren niet veel voor de hand liggender als het gaat om directe kostenbesparing. Of is het een kwestie van de weg van de minste weerstand.

Aangezien deze maatregelen ook u treffen wil ik vragen of u een goede oplossing voor ‘de vergrijzing’ in Nederland weet. Ik ben dan vooral geinterreseerd in positieve en innovatieve oplossingen.