De grootste natuurspeeltuin op eiland Tiengemeten

Magazine  »  Wandelen, fietsen & natuur (416 artikelen)  »  Natuur (270 artikelen)

Omringd door tientallen enthousiaste kinderen opende Bastiaan Ragas, ambassadeur van Natuurmonumenten op woensdag 20 juni de grootste en avontuurlijkste natuurspeeltuin op eiland Tiengemeten bij Rotterdam.

natuurspeeltuin

Speelnatuur Tiengemeten biedt 4,5 hectare speelruimte voor kinderen van alle leeftijden om ongestoord dammen en vlotten te bouwen, eindeloos te klimmen, zich te verstoppen en te ravotten.
,,Met keien een dam maken in een stroompje. Dat moet je toch eens gedaan hebben in je jeugd? Geweldig dat op Tiengemeten volop ruimte is voor kinderen om op zo’n avontuurlijke manier kennis te maken met natuur”, zegt acteur, zanger en musicalster Bastiaan Ragas. Van zijn hand verscheen vorig jaar een boek over zijn ervaringen als vader van vier jonge kinderen. En met zijn theatershow trok hij de afgelopen maanden volle zalen met een humoristisch toneelstuk van auteur Kluun over het vaderschap.

Voor de jeugd
Algemeen directeur Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff opent op 20 juni op Tiengemeten samen met Bastiaan Ragas Speelnatuur Tiengemeten. Natuurmonumenten brengt kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs in contact met natuur. Zo trekken de Wilde Buiten Dagen jaarlijks meer dan tienduizend kinderen. Daarnaast biedt de natuurorganisatie in alle jaargetijden jeugdactiviteiten. Vooral rond de bezoekerscentra gebeurt veel voor gezinnen met kinderen: speurtochten, speelzones en ontvangst van scholen. De Graeff: ,,In en rond de Randstad willen we in de toekomst nog meer gaan bieden voor kinderen. Speelnatuur Tiengemeten onder de rook van Rotterdam is een goed voorbeeld. Het is verreweg de grootste en meest ambitieuze natuur speeltuin van Natuurmonumenten tot dusver.”

Tiengemeten droomlocatie
Speelnatuur Tiengemeten is ontworpen door Sigrun Lobst, die eerder landelijke bekendheid kreeg met haar ontwerpen voor onder meer de Speeldernis in Rotterdam. Lobst: ,,Het gebrek aan groen om te spelen wordt steeds nijpender. Ook in de politiek en in de media hoor je er steeds meer over, en terecht. Een groeiende groep ouders zoekt groene, natuurlijke speelplekken bewust op met hun kinderen. Ze vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen en willen ook dat hun kinderen contact hebben met natuur, met seizoenen, met natuurlijke uitdagingen”. Natuurmonumenten biedt kinderen de ruimte om te spelen in de natuur. Eiland Tiengemeten is met het oog hierop een droomlocatie: de spannende veerponttocht, de fascinerende weidsheid van het eiland en de ontmoeting met een rijke en levendige dierenwereld.

Natuureiland compleet
In 2006 is het hele eiland Tiengemeten (1000 hectare) ineens omgevormd van landbouw naar natuur. Het is een zoetwatergetijdelandschap, met herkenbare cultuurhistorie en waar mensen volop de natuur en het landschap kunnen beleven. Het is bovendien één van de meest bekende natuurontwikkelingsprojecten van Nederland en onderdeel van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Tussen 2007 en 2012 heeft Natuurmonumenten alle waardevolle historische hoevecomplexen op het eiland gerestaureerd. In 2012 rondt ze de recreatieve infrastructuur rond de havens af: de haven aan vaste wal wordt heringericht tot publieksvriendelijke entree en nabij de haven aan de eilandkant komt Speelnatuur Tiengemeten.