De kracht van positief denken

Magazine  »  Gezondheid (598 artikelen)  »  Wellness (18 artikelen)

Vaak beseffen we het niet, maar wij beïnvloeden zelf zeer sterk ons gevoel door onze eigen gedachten. Aan vervelende situaties en gebeurtenissen kunnen we vaak niets veranderen, wel de manier hoe we er tegenaan kijken en ermee omgaan. Dit is van groot belang voor de kwaliteit van ons leven. Is uw glas tot nu toe half leeg? Dan hoop ik dat na het lezen van dit artikel uw glas alleen nog maar half vol is.

Optimisme en uitdaging
Optimisme kunt u leren. En dat kan al simpel beginnen. U wordt ‘s ochtends wakker, doet de gordijnen open en ziet dat ‘t regent. Normaal gesproken denkt u misschien: ‘balen, alweer regen’ en u stapt chagrijnig de douche in. Denkt u daarentegen aan het gezellig etentje dat ‘t komende weekend op u wacht, dan zult u ongetwijfeld fluitend de dag beginnen. De regen ziet u vervolgens in een heel ander daglicht.
Nog een voorbeeld: Stel u wordt ontslagen. U kunt ervoor kiezen het slachtoffer te gaan spelen. U gaat depressief thuis zitten, reageert uw woede op iedereen af en gaat steeds minder de deur uit. Grote kans dat ook anderen u steeds minder vaak opzoeken en uw gezeur zat zijn.
U hebt echter ook de keuze uw ontslag als een uitdaging te zien. U onderzoekt bijvoorbeeld wat u werkelijk belangrijk vindt in het leven. U grijpt de kans aan om eindelijk dátgene te doen waar u altijd al van droomde. Misschien vindt u wel een veel leukere baan, dichter in de buurt en met een hoger salaris.

Vergroten kansen
Het leuke van positief denken is ook dat als u iets heel graag wilt, de kans veel groter wordt dat het ook echt lukt. Door positieve gedachten, wordt uw gedrag positief beïnvloed. Dit heeft weer effect op uw omgeving. Ga maar eens de stad in met een zonnig humeur, zoek oogcontact met mensen en lach naar ze. Anderen zullen, als reactie op uw initiatief, zich vaak ook positief opstellen tegenover u als persoon. Door positieve gedachten vergroten uw kansen op welk vlak dan ook.

Reële negatieve gedachten
Als iemand iets afschuwelijks meemaakt is het niet mogelijk te adviseren er positief tegenaan te kijken. Negatieve gedachten kunnen zeer terecht zijn. Het is echter wel belangrijk uw gedachten reëel te houden. Wanneer negatieve gedachten niet reëel zijn, is het zinnig deze onder de loep te nemen. Hierdoor kunt u op andere, alternatieve gedachten komen. Een psycholoog kan u daarbij helpen.

Tot slot
Het bewust oproepen van positieve gedachten doet u als volgt*:
* wees open en vriendelijk;
* ga op zoek naar de goede en reële kanten van uzelf en van uw omgeving;
* laat het verleden waar u een schuldgevoel over hebt achter u;
* tob ook niet over de toekomst;
* zwelg niet in negatieve emoties;
* geniet van gewone dingen in het leven;
* bedenk: als u zelf niet gelukkig bent, kunt u nooit een ander gelukkig maken, en andere mensen helpen succes hebben.

Misschien bent u al een rasechte optimist. Dan nodig ik u van harte uit om met tips op dit artikel te reageren!

* Bron: Handboek voor positief denken en leven, Vera Pfeiffer