De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde ondersteunt

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) ondersteunt de actie van de Coƶperatie Laatste Wil (CLW) en dertig van haar leden die vandaag aangifte tegen de staat hebben gedaan, omdat het ongrondwettelijk zou zijn dat hulp bij zelfdoding strafbaar is. De NVVE spreekt zich er al jaren krachtig tegen uit dat zelfdoding wel is toegestaan, maar dat het voor een ieder verboden is daarbij hulp te verlenen.

“We snappen deze stap van de CLW”, zegt NVVE-directeur Agnes Wolbert. “De NVVE ontvangt jaarlijks 40.000 telefoontjes van haar leden en we merken dat dit voor veel mensen een belangrijk onderwerp is. Ook wij willen op dit punt al langere tijd helderheid krijgen.”

‘Hulp is geen misdaad’
De NVVE spant zich daarom in om artikel 294 lid 2 uit het wetboek van strafrecht te schrappen. Dat wetsartikel stelt hulp bij zelfdoding strafbaar. De NVVE zegt dat niet iedereen zonder hulp in staat is om op een waardige manier uit het leven te stappen. In 2014 startte de NVVE om die reden de campagne ‘Hulp is geen misdaad’, als reactie op het proces tegen Albert Heringa. Heringa hielp zijn destijds 99-jarige moeder een eind aan haar leven te maken, door haar de pillen daarvoor te verschaffen. Zijn moeder had diverse keren aangegeven niet verder te willen leven, maar vond daarvoor geen gehoor bij haar artsen. Omdat hulp bij zelfdoding alleen verleend mag worden door artsen, werd Heringa vervolgd en veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf.

Omdat dit oordeel in 2019 werd bevestigd door de Hoge Raad vechten Heringa en zijn advocaten Tim Vis en Jan Boksem sindsdien de uitspraak aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. De NVVE ondersteunt deze rechtsgang financieel.

Bron: NVVE