Demissionair minister Slob moedigt eindexamenleerlingen aan met Examen

Demissionair minister Slob wenst alle leerlingen die starten met hun centraal eindexamen succes. Dat doet hij in een video op lerenvoorhetexamen.nl. Ook geeft hij een extra tip voor het examen. Dit is een van de ExamenBoosters die nu op dit platform te bekijken is. Deze video’s met extra tips, handige weetjes en peptalks geven eindexamenleerlingen net het laatste duwtje in de rug om voorbereid aan hun examen te beginnen.

Voor verschillende vakken en niveaus zijn ExamenBoosters gemaakt. Demissionair minister Slob geeft in zijn ExamenBooster een persoonlijke tip en moedigt leerlingen aan om kennis te nemen van de online hulpmiddelen op lerenvoorhetexamen.nl. Dit gratis platform is een van de concrete maatregelen van de demissionair minister om leerlingen dit examenjaar, waarin de voorbereidingen door corona in bijzondere omstandigheden zijn verlopen, extra te ondersteunen.

Eén platform voor voorbereiding eindexamen
Op het platform lerenvoorhetexamen.nl staat materiaal dat examenleerlingen naast de lessen op school kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op het eindexamen. Het platform bevat:

  • uitleg per eindexamenvak over wat leerlingen precies moeten weten.
  • verwijzing naar het Examenkompas van Cito waarmee leerlingen kunnen zien waar ze precies staan.
  • instructievideo’s met uitleg van examenstof.
  • video’s waarin bekende YouTube-docenten onderwerpen uitleggen en extra uitleg geven bij de moeilijkste opgaven van eerdere jaren.
  • oude examens om extra mee te oefenen.

Als laatste stap in de voorbereiding zijn daar nu de ExamenBoosters aan toegevoegd. Het platform is vooral bedoeld voor eindexamenleerlingen, maar ook leraren, bijlesdocenten, ouders en opvoeders kunnen het materiaal gebruiken om een leerling te helpen bij de voorbereiding op het examen.

Lerenvoorhetexamen.nl ontstaan uit samenwerking
Lerenvoorhetexamen.nl is gemaakt door Kennisnet in samenwerking met het LAKS, Cito, docenten van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en het platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (VVVO) en Wikiwijs.

Andere maatregelen voor eindexamenleerlingen
Demissionair minister Slob heeft vanwege de impact van het coronavirus meer maatregelen genomen om eindexamenleerlingen dit eindexamenjaar te ondersteunen. Leerlingen kunnen gebruikmaken van een extra herkansing, een tweede tijdvak en de zogenaamde ‘duimregeling’, waarbij een onvoldoende mag worden weggestreept van de eindlijst.

Bron: Leren voor het examen