Depressie,chronische angst,

Gezondheid > Gezondheid

(541 artikelen)

Trimbos onderzoekt zelfmanagement bij chronische angst en depressie

Het Trimbos-instituut doet in samenwerking met 13 GGZ-instellingen onderzoek naar het verbeteren van zelfmanagement van cliënten met chronische angst en depressie. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en is dit jaar van start gegaan.

Het onderzoek is nodig, omdat er nu veel cliënten in behandeling zijn in de tweede lijn, terwijl niet zeker is of dit het beste is voor deze groep cliënten. Psychiater en hoofdonderzoeker Jan Spijker: “Ongeveer 20 tot 30% van de cliënten met een diagnose angst of depressie in GGZ instellingen, zijn al langer dan 2 jaar in behandeling. Dit zijn mensen die niet zijn hersteld ondanks therapieën die ze hebben gevolgd en medicijnen die zij hebben gebruikt.” Voor de meeste van deze cliënten bestaat de huidige zorg uit “begeleidende contacten” met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en medicatiebeleid door een psychiater. De vraag is of deze zorg niet eerder thuis hoort in de eerste lijn (huisartsenprakijk).

Met het ZemCAD onderzoek (Zelfmanagement bij Chronische Angst en Depressie) wordt onderzocht of cliënten met chronische angst en depressie zelf hun klachten in de gaten kunnen houden (zelfmanagement), onder begeleiding van professionals in de eerste lijn. Hiervoor volgen cliënten een cursus, waarbij zij onder andere leren om zelf hun klachten te monitoren, hoe crisis situaties zijn te voorkómen en hoe zij activiteiten weer op kunnen pakken, ondanks de klachten die zij ervaren. Na de cursus wordt per cliënt bekeken of de zorg in de tweede lijn kan worden afgesloten. In het onderzoek worden de kwaliteit van leven, de klachten en het zorggebruik van cliënten die de cursus volgen, vergeleken met cliënten die de cursus niet volgen.

Het onderzoek is bedoeld voor mensen die tenminste 2 jaar in zorg zijn bij een GGZ instelling en die last hebben van chronische angst of depressie. Er werken 13 GGZ instellingen mee aan dit onderzoek: GGZ InGeest , GGZ Breburg, Pro Persona, Altrecht, Vincent van Gogh, AMC, PsyQ Maastricht, GGZ Friesland, GGZ Centraal, Overwaal centrum voor Angststoornissen, Yulius, GGZ Drenthe en GGZ Noord-Holland-Noord.

Er wordt nu volop gezocht naar cliënten die mee willen werken aan dit onderzoek. Bent u zelf in behandeling bij één van de GGZ-instellingen die hierboven staan genoemd en wilt u meewerken aan dit onderzoek? Neem dan contact op met uw behandelaar voor meer informatie.

Bron; Trombosinstituut