DeRussenEnDeOorlog.nl bloedige oorlog op Texel door ooggetuigen op web

Magazine  »  Actualiteiten (686 artikelen)  »  Wetenschap (56 artikelen)

Op de website www.derussenoorlog.nl zijn voor het eerst de verhalen over Texels bloedige oorlogsverleden bijeen gebracht. ‘Europa’s Laatste Slagveld’ wordt Texel wel genoemd, waar de oorlog pas op 20 mei 1945 eindigde. Op de website zijn ook de BVD rapporten die tijdens de Koude Oorlog over Texel werden gemaakt in te zien.

de russen en de oorlog

In april 1945 wordt de relatieve rust op het waddeneiland Texel wreed verstoord door een van de meest wonderlijke geschiedenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Terwijl de bevrijding nabij is, beginnen Georgische soldaten in Duitse dienst een bloedige opstand tegen hun superieuren. Tijdens ‘De Russenoorlog’ – zoals de opstand door de Texelaars wordt genoemd – wordt het eiland in de as gelegd, honderden soldaten en burgers komen om, vrienden en vijanden voor het leven gemaakt. Te midden van de chaos van ‘Europa’s laatste slagveld’ worden Georgische-Nederlandse baby’s geboren.

De uiterlijk hechte eilandgemeenschap is innerlijk verscheurd in haar omgang met het verleden. Tot op de dag van vandaag. ‘We zijn bevrijd door de Russen,’ zegt ooggetuige Akkie Kikkert. ‘Het was geen bevrijding, het was moord,’ beweert ooggetuige Annie van Swinderen. Voor de een zijn de Georgiërs helden, voor de ander verraders die dood en verderf hebben gezaaid. Ook na de oorlog bleef de Russenoorlog grote invloed uitoefenen.Tijdens de Koude Oorlog werden alle Texelaars die de Georgiërs een warm hart toedroegen in de ogen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst verdacht.

Op de website De Russenoorlog vertellen tientallen ooggetuigen – uit zowel Nederland als Georgië – hun versie van deze opmerkelijke geschiedenis en is historisch materiaal – foto’s, filmfragmenten en BVD dossiers – toegankelijk gemaakt. In de tegenstrijdige verhalen over helden en opportunisten, lijfsbehoud en eergevoel, schuld en onschuld klinkt 67 jaar na dato nog altijd de onverwerkte pijn door die de Texelaars met zich mee dragen.

Bij de website hoort een (gratis) educatief programma voor het primair en voortgezet onderwijs, waarin scholieren leren over de Russenoorlog, standplaatsgebondenheid en mondelinge geschiedenis.

De Russenoorlog is een website van journalistiek projectbureau Prospektor en het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel.

www.derussenoorlog.nl