Diabetes is een sluipmoordenaar

Gezondheid > Gezondheid

(563 artikelen)

In Nederland sterven net zo veel mensen aan diabetes (suikerziekte) als aan borstkanker, namelijk ongeveer 3000 per jaar. Dat stelt het Diabetes Fonds aan het begin van een voorlichtingscampagne over de gevaren van suikerziekte.

Veel mensen weten niet dat ze aan de ziekte lijden, terwijl hun lichaam wel wordt aangetast. Diabetespatiënten hebben bijvoorbeeld een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en nierfalen.

Ook kunnen ze blind worden, sneller dement, of moeten ze amputaties ondergaan. Ongeveer 7000 mensen sterven per jaar aan vervolgziekten die ze hebben opgelopen via diabetes.Het Diabetes Fonds schat dat in totaal een miljoen Nederlanders suikerziekte hebben: driekwart weet het, maar een kwart nog niet.

Groei

Het aantal patiënten groeit; deskundigen schatten dat er per dag 200 patiënten bij komen. De groei komt onder meer door het feit dat steeds meer mensen te dik zijn. Mensen met overgewicht hebben een grotere kans om suikerziekte te krijgen.

Het Diabetes Fonds wil geld inzamelen voor meer wetenschappelijk onderzoek.

De campagne gaat maandag van start.

Bron nu.nl