Diabetesvereniging Nederland stoppen diabetesmedicijn onbegrijpelijk

Gezondheid

(174 artikelen)

Pleidooi voor handhaving vergoeding bij Ministerie van Volksgezondheid
Diabetesvereniging Nederland: besluit stopzetting diabetesmedicijn onbegrijpelijk.

Diabetesvereniging Nederland: stoppen diabetesmedicijn onbegrijpelijk

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft grote bezwaren tegen het per 1 april stopzetten van de vergoeding van de combinatietherapie ‘GLP-1 analoog’ met insuline. Zo’n 3.000 mensen worden gedwongen per 1 april te stoppen met deze succesvolle therapie bij diabetes type 2. Hun internisten staan met de rug tegen de muur omdat deze kleine groep mensen alleen hiermee echt goed te behandelen is.

Lees ook deze achtergrondinformatie bij combinatietherapie diabetes type 2 met GLP-1 analogen en insulinee

Fred Storms, internist en medisch adviseur van Diabetesvereniging Nederland, kan het zijn patiënt van 35 jaar niet uitleggen dat de succesvolle behandeling van zijn diabetes type 2 niet meer vergoed wordt. Door de behandeling met insuline te combineren met een GLP-1 analoog is deze man 20 kilo kwijtgeraakt; hierdoor kan hij toe met slechts een insuline-injectie plus een GLP-1-analoog injectie per dag en het eenmaal meten van de bloedglucose. In het verleden had hij vijf injecties per dag nodig met een insulinedosering die 3 maal hoger lag en prikte hij zijn bloedglucosewaarden meermalen per dag. ‘De huidige behandeling is beter vol te houden’, zegt de patiënt die anoniem wenst te blijven. ‘Mijn arts vindt het onverantwoord om nu ineens op een andere therapie over te stappen. Ikzelf word wanhopig van het idee om niet alleen weer meer te moeten spuiten en meten, maar vooral van het idee weer dikker te worden, met alle gevolgen die dat heeft voor mijn gezondheid.’ Internist Storms: ‘De investering van vijf miljoen euro in de gezondheid van deze patiënten weegt niet op tegen de meerkosten voor bijkomende kwalen door overgewicht, het dagelijks vele controleren van de bloedglucosewaarden en ziekenhuisopnamen bij een standaardbehandeling Verder wordt de behandeling grotendeels gecompenseerd door de veel lagere insulinedosering.’

Bezwaar bij Ministerie en Tweede Kamer
Eerder dit jaar werd bekend dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om de bekostiging van deze combinatie-therapie te stoppen. DVN maakte hiertegen bezwaar maar kreeg geen gehoor bij het ministerie. Inmiddels is de brief door de Vaste Tweede Kamercommissie voor VWS nogmaals onder de aandacht gebracht van de minister, met het verzoek toch te antwoorden. Dit antwoord dient de minister binnen enkele weken aan de Tweede Kamer te sturen.
Diabetesvereniging Nederland (DVN) is erg blij met deze interventie van de Kamer. DVN vindt de motivatie om bekostiging te stoppen zeer mager, immers er zijn al goede resultaten bereikt met deze behandeling. Bovendien stapelt het wetenschappelijk bewijs zich inmiddels op dat deze conclusie ondersteunt.

Een eerste vereiste om de meerwaarde van deze behandeling te bewijzen, is een goede bundeling van alle behandelresultaten. Voortzetting van de vergoeding zal dit inzicht bieden. DVN en de Nederlandse Internisten Vereeniging willen er samen alles aan doen om dit zo snel mogelijk te doen.
Gezondheidswinst bij diabetes type 2 is alleen zo te bereiken. Op de langere termijn betekent ook deze innovatie in diabeteszorg een verlaging van de maatschappelijke kosten door diabetes type 2 en minder risico’s op hart- en vaatziekten.
DVN vindt dat tegenover de vergoeding van de combinatietherapie moet staan dat de toeleverende farmaceutische bedrijven tegen lagere kosten gaan leveren.

Artikel links

Geplaatst door Vijftigplusser
10 maart 2011 13:19
159 keer bekeken.