Diakonessenhuis stelt uitslagen onderzoeken direct online beschikbaar

Stockfoto
Stockfoto

Patiënten van het Diakonessenhuis in Utrecht kunnen voortaan vanuit huis direct de uitslagen van medische onderzoeken inzien. Die zijn op hetzelfde moment beschikbaar voor patiënt én arts. Het Diakonessenhuis is het eerste algemene ziekenhuis dat patiënten direct inzage geeft in hun onderzoeksuitslagen. Die zijn in te zien via mijnDiak, het beveiligde patiëntportaal van het Diakonessenhuis.

Patiëntportaal
Volgens landelijke richtlijn moeten alle ziekenhuizen in 2019 een patiëntportaal hebben. Het Diakonessenhuis heeft dat nu al. Ook inhoudelijk loopt het Diakonessenhuis voorop. Het UMC Utrecht is het enige andere ziekenhuis in Nederland waar arts en patiënt gelijktijdig inzage hebben in de onderzoeksgegevens. Beide ziekenhuizen werken veel samen. Voor de groep patiënten die bij beide ziekenhuizen een portaal heeft, dus wel zo gemakkelijk dat die dezelfde inzagetermijn hanteren.

‘Dichtbij en naast patiënten’
Het direct beschikbaar stellen van de uitslagen van onderzoeken past goed bij de identiteit van het Diakonessenhuis. Voor het ziekenhuis is mijnDiak een logische stap op weg naar transparantie en inzicht in het zorgproces. John Taks, voorzitter Raad van Bestuur: “Een ziekenhuis moet volgens ons niet teveel voor patiënten denken. Mensen nemen de hele dag zelf beslissingen over hun gezondheid. Ze kunnen ook over het inzien van onderzoeks- en lab-uitslagen prima zelf besluiten. De patiënten die dat willen, kunnen met de inzage vooraf hun gesprek met de medisch specialist beter voorbereiden. Wij willen graag dichtbij en naast onze patiënten staan. Met mijnDiak maken we nu ook online de afstand kleiner.”

Uitslagen onderzoek en online afspraken maken
De verwachting is dat met name chronische patiënten veelvuldig gebruik zullen maken van mijnDiak. Juist deze groep heeft vaak al veel kennis over hun eigen gezondheid en zijn ervaren met het interpreteren van onderzoeksresultaten. Ook laboratoriumonderzoek dat is aangevraagd door de huisarts en is uitgevoerd in het Diakonessenhuis, kan al na één of twee dagen door de patiënt zelf bekeken worden. Patiënten die incidenteel in het ziekenhuis komen, kunnen mijnDiak vooral goed gebruiken voor vragenlijsten en online afspraken maken. Dat kunnen ze voortaan vanuit huis doen, op het moment dat ze zelf uitkomt.

Veiligheid en privacy
Patiënten hebben automatisch toegang tot mijnDiak, maar moeten wel DigiD met sms- verificatie hebben. Zo is de veiligheid van hun gegevens gegarandeerd.

mijnDiak is in ontwikkeling. De mogelijkheden die het systeem nu biedt, zijn een start. In de komende jaren wordt mijnDiak verder ontwikkeld, aan de hand van wat patiënten belangrijk vinden.

Bron: Diakonessenhuis Utrecht