Digitale fietsrouteplanner voor provincie Flevoland

Vanaf 27 mei kunnen alle fietsers in en buiten de provincie Flevoland gebruik maken van een digitale fietsrouteplanner van Flevoland. Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Flevoland, Harry Dijksma en directeur Fietsersbond Hugo van der Steenhoven openen op die dag de fietsrouteplanner Flevoland in Lelystad.

Met deze fietsrouteplanner kunnen gebruikers niet alleen de kortste route opzoeken, maar ook routes plannen zoals een sociaal-veilige route, de best geasfalteerde of de meest groene route. De planner kan gratis gebruikt worden op internet via www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner.

De provincie heeft ruim 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van de fietsrouteplanner en het beheer ervan. Met de planner wil de provincie het fietsgebruik stimuleren. De Fietsersbond heeft met ruim veertig ervaren fietsers de afgelopen maanden de input geleverd voor wat waarschijnlijk de meest complete fietskaart ooit is. De provincie Flevoland is hiermee de vijfde provincie in Nederland die een speciale fietsrouteplanner heeft. De provincies Drenthe, Friesland, Gelderland en Utrecht gingen Flevoland voor. De planner van Flevoland is gekoppeld aan die van de aangrenzende provincies, waardoor fietsers over de provinciegrenzen heen kunnen plannen. De Fietsersbond hoopt dat de routeplanner in 2010 heel Nederland bestrijkt.

Voor recreatieve en dagelijkse fietsritten
Tot nu toe was er geen goede digitale routeplanner voor fietsers. In de routeplanners voor het autoverkeer ontbreken verbindingen zoals vrijliggende fietspaden, handige fietsdoorsteekjes en wegen die wel voor fietsers maar niet voor het autoverkeer toegankelijk zijn. Hierdoor is de kortste route ook echt de kortste fietsroute en wordt de fietser over goede fietsverbindingen geleid. Vanaf vandaag maakt Flevoland nu ook onderdeel uit van de recreatieve planner. Deze planner bestaat uit Landelijke Fietsroutes (LF-routes) en knooppunten. Ook het knooppuntennetwerk Almere maakt nu onderdeel uit van de planner. Deze recreatieve routeplanner voor fietsers geeft ook informatie over ‘points of interest’ (POI’s) en andere pleisterplaatsen. Beide planners zijn te vinden via www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner.

GPS, kaart of routebeschrijving
Met de fietsrouteplanner kunnen gebruikers verschillende voorkeuren opgeven. Een woon-werkfietser bijvoorbeeld kan de kortste of snelste route kiezen, maar een racefietser een route over glad asfalt. Recreatieve fietsers kunnen kiezen voor groene routes, een route langs het water of zoveel mogelijk over schelpenpaadjes. Uniek is ook dat de geplande route in een GPS-apparaat kan worden gezet. De route kan ook geprint worden als routebeschrijving of als kaart. Bij elke geplande route wordt aangegeven hoeveel calorieën verbruikt worden en hoeveel CO2 bespaard wordt ten opzichte van dezelfde rit met de auto.

Artikel links