Discussie Nordic Walking ontlast de gewrichten

Magazine  »  Gezondheid (598 artikelen)  »  Nordic walking (13 artikelen)

In vele forums, op vele internetsites van nordic walking instructoren en zelfs in literatuur en internetsites van sommige nordic walking bonden staat geschreven dat nordic walking de gewrichten ontlast. Deze uitspraak wordt gebruikt, omdat men denkt dat dit een positief aspect is en men daarmee het nordic walken nog beter kan “verkopen”

Soms krijg ik het gevoel als ik zo iets lees of hoor, dat sommige mensen volgens volgende stelling te werk gaan:

Het is van de ene kant behulpzaam begrijpelijke en propagandistische informatie te verspreiden maar van de andere kant ook legitiem, zonder preciese en gecontroleerde inzichten uit de “wetenschap” zo maar iets te publiceren.

Het volgende artikel geschreven vanuit een langjarige ervaring als fysiotherapeut binnen preventie, therapie en revalidatie heeft als doel impulse tot een kritisch inzicht mbt het medisch voordeel van onze sport nordic walking te geven.

Uitspraken: 
* Nordic walking / nordic fitness ontlast de gewrichten t.o.v. walken zonder poles met xx procent
*  Nordic walking / nordic fitness ontlast de gewrichten bij bergop en bergaflopen
Het vermoeden: “gewrichtsontlasting is een aspect dat voor de gezondheid van een gewricht belangrijk is” leidt tot zo een uitspraak!
 
Vraagstelling: 
* Wat houdt het spier-gewrichts-systeem gezond?
* Wat heeft een gewricht met “problemen” nodig?

Laten we met de grondregel beginnen, die binnen de fysiotherapie, binnen de orthopedische revalidatie, maar ook binnen sport en training geldt: 

De funktie bepaald het orgaan (b.v. spier of gewricht)!!! Zoals ik mijn lichaam en  zijn funkties gebruik, zo volgen hieruit automatisch consequenties. Een gewricht dat belast wordt, past zich successievelijk aan die belasting aan. Zoals ik mijn spieren belast, zo zullen deze spieren zich aan die belasting aanpassen. Dit princiep (adaptatie) funktioneert altijd, en het functioneert in twee richtingen!

Belasten we minder, past zich het systeem, het orgaan, de mens in richting verminderde funktionaliteit aan. Degene die nooit een spagaat oefent, zal deze niet “verleren” maar ook nooit kunnen uitvoeren. Wie zijn  spieren d.m.v. een intelligent trainen regelmatig belast, zal ook een grotere specifieke belastbaarheid bereiken. Door marathon looptraining zal de marathon specifieke belastbaarheid van deze spieren verbeteren.

Ons organisme volgt hier een oorspronkelijk biologisch princiep: de homeostase. Wij bevinden ons altijd en doorlopend in een dynamisch evenwicht tussen enerzijds de eisen die de buitenwereld aan ons stelt, en anderzijds ons prestatievermogen. Alle factoren zoals tijdstip, beroep, priveleven, stress, medicijnen, voeding….etc. spelen net zoals de genetische factor een rol in de een of andere richting binnen dit dynamisch evenwicht.

Betrokken op onze gewrichten volgt vanuit dit denkmodel de conclusie dat een gewricht van belasting leeft! Een gewricht dat veel en regelmatig ontlast wordt, is sneller aan slijtage onderhevig als moeder natuur dit gepland heeft. Voor een gewricht dat permanent overbelast wordt, geldt dit overigens ook! De grens tussen over- en onderbelasting kan men alleen individueel vastleggen.

Een gewricht dat gedurende een langere periode, zoals bij een astronaut die niet aan de zwaartekracht onderhevig is, niet belast wordt, vertoont afbraak van botweefsel en een onderverzorging van het kraakbeen. Hierdoor ontstaat een sterk verhoogd risiko van arthrose en osteoporose!

Aanspanning en ontspanning zijn belangrijk. Belasting en ontlasting zijn dan ook de corresponderende parameters die ons kraakbeen nodig heeft. Dat wat de natuur met ons gepland heeft noemt men “funktioneel”! Alles draai dus om een geschikte, funktionele manier van belasten – en er bestaan vele geschikte manieren van belasten!!! De geschikte belasting voor het individu te vinden is het, wat een goede begeleider, instrukteur of therapeut uit maakt. Want veel mensen kunnen slechts op weinig eigen bewegingservaringen beroep doen resp. liggen deze ver in de verledenheid terug. Het risico van een overbelasting is zonder deze professionele hulp eenvoudigweg te groot……

Al lang weet men dat een zinvolle afwisseling van belasting en ontlasing noodzakelijk is. Waarbij hier de “funktionele belasting” dus de fysiologische, aan de lichaamsfunkties aangepaste belasting bedoeld is. Het begrip “funktioneel” betekend: belasting vindt normaliter tijdens beweging en minder statisch (zonder beweging) plaats. De juiste kombinatie van beide is voor b.v. het kniegewricht een perfekte prikkel. De gewrichtsoppervlakte zijn voor de funktie “lopen” onderhevig aan een optimale drukkomponent. De spieren – gestuurd door het zenuwstelsel – stabiliseren en controleren de beweging. Het kraakbeen word gevoedt omdat de gewrichtsvloeistof (synovia) daar komt waar het moet komen. Een goed gevoed kraakbeen dat afwisselend belast en ontlast wordt, neemt op deze manier aktief aan het srofwisselingsproces deel; het kraakbeen verslijt niet voortijdig!!!!

Het begrip belasting is dus geen negatief begrip, integendeel! Belasting is noodzakelijk!!! De dosering bepaald de kwaliteit!!!! Nordic walking belast bewust bijna alle gewrichten op een natuurlijke manier binnen een natuurlijke funktie (lopen/voortbewegen).

Blijft de vraag bestaan: “ontlast NW de gewrichten meer als lopen zonder stokken”? Hierover bestaan nog niet veel gecontroleerde studies, zodat uitspraken nog altijd zeer subjectief zijn. Discussies hierover zijn desondanks toegestaan……….

En wat dan ook ooit als uiteindelijke conclusie en als wetenschappelijke standaard gehanteerd wordt, belangrijk is:

Wat zegt de betroffe persoon, hoe is zijn reaktie op de belasting die plaatsgevonden heeft?
 Alleen de gedachte, de gezondste sport van het millenium uit te voeren,  kan mogelijke pijn en klachten de das om doen! “Nordic walking ontlast subjectief!” Dit betekent dat pijn op korte termijn verzacht kann worden. Maar het zou ook kunnen betekenen Nordic Walking belast gewrichten meer, langer en omvangrijker als het pijnlijke niet-belasten van een 50-jarige “voor de tv zitten”-carriere!

Natuurverbondenheid, de sociale contacten, het plezier, de koordinatieve- en stofwisseling aktiverende prikkels zijn enorme aspecten die ontegenzeggelijke voordelen bieden.

Laten we dus dit bewegingsconcept Nordic Walking benutten en laat ons plezier belven met dit werkelijk grote cadeau!

Luc Hameleers
Fysiotherapeut/manueel therapeut
Artikel links