Doodsoorzaak nr 1 vrouwen onbekend

Gezondheid > Gezondheid

(541 artikelen)

DEN HAAG – Meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat kanker de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen is. Maar dat is niet terecht. Een op de drie vrouwen overlijdt namelijk aan hart- en vaatziekten.

Slechts 34 procent van de Nederlanders tussen de 40 en 75 jaar weet dat, blijkt uit recent onderzoek door TNS NIPO in opdracht van de Hartstichting. In vergelijking met een zelfde meting vorig jaar krijgen hart- en vaatziekten bij vrouwen nu wel meer urgentie, vooral bij de vrouwen zelf. 41 procent van de vrouwen weet dat hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak is, vorig jaar was dit nog maar 28 procent.

Mannen
Hoewel hart- en vaatziekten voor vrouwen dus de eerste doodsoorzaak zijn, wordt het onderzoek tot nu toe vooral gericht op mannen. De resultaten hiervan kunnen niet zomaar toegepast worden op vrouwen.

“In de afgelopen jaren zijn we meer te weten gekomen over de verschillen tussen mannen en vrouwen.”, zegt Yolande Appelman interventiecardiologe van het VU medisch centrum in Amsterdam. “Zo weten we dat vrouwen op latere leeftijd hart- en vaatziekten krijgen dan mannen en dat er belangrijke vrouwspecifieke risicofactoren zijn die slagaderverkalking bij vrouwen kunnen veroorzaken. We weten echter nog veel te weinig, daarom is onderzoek bij vrouwen van groot belang.”

Actie

Op 12 september start de Hartstichting daarom een speciale vrouwencampagne. Daarnaast is het woensdag 21 september ‘Dress Red Day’. De Hartstichting roept heel Nederland op om die dag rood te dragen om te laten zien dat het onderwerp je raakt. 

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. GezondheidsNet. Op www.gezondheidsnet.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp.