Door onkunde missen 230.000 senioren-huishoudens huur-en zorg toeslage

Met name veel financieel kwetsbare ouderen maken geen gebruik van overheidsvoorzieningen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Dit blijkt uit een rapport van de Nationale Ombudsman, die mede op verzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB hier onderzoek naar heeft gedaan

Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Dit rapport bevestigt de signalen die we al langer krijgen: toeslagen worden niet altijd aangevraagd door ouderen die het nodig hebben. Zeker in deze tijden van enorme inflatie en stijgende energieprijzen moet hier meer aandacht voor zijn, want nu leven er senioren onnodig onder het sociaal minimum.”

Met te weinig genoegen
Uit het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’ komt naar voren dat het aanvragen van toeslagen niet vanzelfsprekend is. Voor veel ouderen in een financieel kwetsbare positie zijn de wetten en regels te ingewikkeld. Ook is de afstand tot de overheid vaak te groot of is er gebrek aan vertrouwen.

Rol overheid
De Nationale Ombudsman vindt dat de overheid de ouderen actief moet opzoeken. En bovendien vervolgstappen moet nemen wanneer een aanvraag uitblijft.
Ingrid Rep: “Daar kan ik het van harte mee eens zijn. Het is dan ook absurd dat de overheid, bij het verstrekken van voorzieningen en subsidies, er soms van uitgaat dat niet iedereen een aanvraag indient. Ondertussen is het aanvragen vaak erg ingewikkeld en kan je sommige aanvragen alleen digitaal indienen. Dit alles zorgt ervoor dat de communicatie tussen overheid en burger niet optimaal is.”
KBO-PCOB vraagt daarom ook gemeenten en uitvoeringsinstanties om uit de kantoren te komen en naar de wijken te gaan en daar het gesprek te voeren. Rep: “Ga in gesprek. Leg het uit. Dan hebben we het namelijk echt over het bereiken van de senioren die het nodig hebben.”

Directe actie gevraagd
Al in een onderzoek van 2018 constateerden de seniorenorganisaties, waaronder KBO-PCOB, dat 230.000 senioren-huishoudens huur- of zorgtoeslag mis lopen. Dat had en heeft uiteraard gevolgen had voor de koopkracht.
Rep: “We wilden dat er nader onderzoek gedaan moest worden naar deze zogeheten onderbenutting van voorzieningen. De Nationale Ombudsman pakte dat geluid op en ging er mee aan de slag.
Het resultaat ligt er nu, en ook dit rapport vraagt om directe actie. Het mag niet in de la verdwijnen. De koopkracht van kwetsbare senioren zit in de knel.”
KBO-PCOB vraagt dan ook om bijvoorbeeld de aanbeveling van de Nationale Ombudsman over te nemen om mensen automatisch inkomensvoorzieningen toe te kennen. Mochten hier verplichtingen uit voortvloeien dan stelt KBO-PCOB voor hen hierover te benaderen, wanneer de overheid kan zien dat mensen hiervoor in aanmerking komen.


Artikel links