Doorzoek het geheugen van Nederland

Magazine  »  Hobby’s (295 artikelen)  »  Genealogie (18 artikelen)

Het Geheugen van Nederland is het nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands cultureel erfgoed. Het programma wil de (verborgen) collecties van archieven, musea en bibliotheken digitaliseren en beschikbaar stellen op Internet. Al het digitale materiaal -afbeeldingen, maar ook geluid, bewegend beeld en tekst- is te bekijken en te beluisteren via www.geheugenvannederland.nl.

De website van Het Geheugen laat zich het best omschrijven als een enorme digitale schatkamer van het Nederlands verleden. Bezoekers kunnen door tientallen historische collecties bladeren, of gericht zoeken naar (beeld)materiaal over een specifiek onderwerp. De site heeft ook een apart educatief gedeelte. Docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs vinden hier digitale lessen die ontwikkeld zijn op basis van bestaande Geheugencollecties.
Het Geheugen is opgezet op met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De coördinatie van het programma is in handen van de Koninklijke Bibliotheek (zie ook: organisatie).

De ontwikkeling van het programma: toen en nu

Eind jaren ’90 blijkt dat er in Nederland nog nauwelijks gedigitaliseerd cultureel erfgoed beschikbaar is. Een gemiste kans, want inmiddels is duidelijk dat het presenteren van historisch materiaal in digitale vorm de deur opent tot een enorm scala aan nieuwe gebruiksmogelijkheden. Voor erfgoedinstellingen is het digitaliseren en online brengen van (delen van) hun collecties bovendien hét middel om een groot publiek te bereiken.Het Ministerie van OCW ziet nut en noodzaak van digitalisering in. Er worden een aantal programma’s opgestart die het digitaliseren van cultureel erfgoed landelijk moeten gaan stimuleren; de lancering van Het Geheugen van Nederland is een feit. Al het materiaal dat in het kader van Het Geheugen wordt gedigitaliseerd komt terecht op de centrale website van het programma.

In de jaren 2000-2004 groeit de Geheugen site van een bescheiden beeldbank uit tot een enorme digitale verzameling van honderdduizenden historische affiches, foto’s, schilderijen, geluidsfragmenten, teksten en films, ondergebracht in zo’n 50 collecties. Bij 29 van de collecties wordt een speciale digitale les ontwikkeld.

Het Geheugen werkt vanaf het begin nauw samen met Metamorfoze, het landelijk programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Literaire collecties die in het kader van Metamorfoze zijn gedigitaliseerd worden in Het Geheugen opgenomen.

Vanaf 2005 begint Het Geheugen van Nederland een iets andere koers te varen. Daar waar in de beginjaren de nadruk vooral lag op de uitvoering van digitaliseringsprojecten wil Het Geheugen na 2005 een meer infrastructurele en begeleidende rol gaan innemen. Verder staat de vervolmaking van de website centraal: welke belangrijke collecties ontbreken er nog?
Artikel links