Drie op de tien oudere WWers binnen een jaar weer aan de slag

Dertig procent van de 55-plussers met een werkloosheidsuitkering gaat binnen een jaar weer aan het werk. In ruim de helft van de gevallen is sprake van een duurzame baan, waarbij minstens een jaar aaneengesloten werd gewerkt. De cijfers maken duidelijk dat oudere WW’ers moeilijk weer aan de slag komen, maar niet kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Kennisverslag van UWV.

50 plus werk baan

Ondanks de kansen op een baan, neemt het aantal lopende WW-uitkeringen aan 55-plussers door de economische crisis verder toe. Het aantal uitkeringen liep op van 68.000 in oktober 2011 tot ruim 81.000 duizend nu, een stijging van 20 procent. In de bouwnijverheid steeg het aantal uitkeringen onder 55-plussers relatief gezien het sterkst, gevolgd door de sector zorg en welzijn.

Actiemaand 55-plus
UWV vraagt al de hele maand november extra aandacht voor de positie van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Op een afsluitende bijeenkomst vandaag in Zwolle presenteren zo’n zeshonderd werkzoekende 55-plussers zich aan tientallen werkgevers met vacatures. Ook brengt UWV er de 10.000ste deelnemer aan een netwerkgroep 55-plus onder de aandacht. Deelnemers aan deze netwerkbijeenkomsten van UWV helpen elkaar bij het zoeken naar werk.

“Duizenden oudere werkzoekenden hebben de afgelopen maand belangstelling getoond voor de activiteiten die UWV heeft georganiseerd”, aldus directeur AndrĂ© Timmermans van de divisie Werkbedrijf van UWV. “De groeiende werkloosheid onder 55-plussers is voor ons een aansporing om werkgevers er op te blijven wijzen te putten uit deze groep werkzoekenden.”