Driekwart gemeenten staat niet op WOZ-waardeloket

Op het WOZ-waardeloket dat minister Plasterk vandaag opent zijn slechts 94 van de 390 gemeenten terug te vinden. Veel gemeenten maken een rommeltje van de wettelijke verplichting om per 1 oktober kosteloos WOZ-waardebepalingen van woonhuizen openbaar te maken. In plaats van één landelijk loket is een wirwar aan websites met WOZ-waarden ontstaan.Soms worden daar binnen dezelfde gemeente enkele plaatsen wel, en andere weer niet vermeld. Ook zijn er soms hindernissen en restricties bij het opvragen van woningwaarden. Een aantal gemeenten heeft echter helemaal geen WOZ-voorziening en overtreedt hiermee de wet. “Onacceptabel”, zegt Rob Mulder, directeur Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. “Hier is geen excuus voor. Ook gemeenten moeten zich aan de wet houden. Die openbaarheid moet er per ommegaande komen en minister Plasterk moet dat direct regelen.”

Doolhof aan informatiebronnen
Per 1 oktober is het de bedoeling dat alle WOZ-waarden van woningen vermeld staan op de officiële website WOZ-waardeloket.nl. Dit is al sinds 2013 bekend. Veel gemeenten zijn niet in staat gebleken hun woningwaarden hierop te publiceren en gebruiken nu alternatieve platforms zoals Wozview.nl, Watisdewozwaarde.nl, Mijnwozwaarde.nl en Knoop-woz.nl. Hier worden echter niet alleen gemeentenamen gebruikt, maar soms ook namen van plaatsen binnen een gemeente. Het resultaat is een doolhof aan informatiebronnen. Soms, zoals in Alphen aan de Rijn, kunnen burgers maximaal 3 waardebepalingen krijgen, en dan nog uitsluitend telefonisch. Maassluis en St. Anthonis verstrekken WOZ-waarden alleen per post. Curieus is de variant die ‘s-Hertogenbosch koos. Hier moet eerst een plaatjespuzzel worden opgelost. Alleen bij een goede oplossing krijgt men de WOZ-waarde van één woning, daarna komt de volgende puzzel.

Waarde opvragen soms onmogelijk
Op de websites van de gemeenten Aalten, Beverwijk, Bedum, Hattem, Hillegom, Gooise Meren en Venray staat geen informatie over het opvragen van openbare WOZ-waarden. Opvallend is dat de gemeenten Veendam, Veldhoven, Heeze-Leende, Oisterwijk en Gorinchem antwoorden dat zij hun gegevens pas vanaf maart 2017 kunnen aanleveren. Dit blijkt uit een rondgang onder 230 gemeenten door bureau Marlyse in opdracht van Vereniging Eigen Huis.

Urgent voor bepaalde groepen huiseigenaren
Met openbare WOZ-waarden kunnen burgers de waarde van hun eigen woning beter controleren. Voor erfgenamen is deze woningwaarde van belang om tot een correcte aanslag erfbelasting te komen. Openbare WOZ-waarden kunnen mensen die mede-woningeigenaar zijn nieuwe argumenten geven om alsnog in bezwaar te gaan tegen de reeds vastgestelde WOZ-waarde.

Bron: Eigen Huis